Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Kresťanské vianočné SMSVinšujem vám vianočné hody,aby ste nepili veľa vody

Vinšujem vám vianočné hody,aby ste nepili veľa vody.
Pre deti radosti, pre gazdinú a gazdu veľa požehnania a milosti. 

Slávime Krista narodenie, i ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.

Slávime Krista narodenie, i ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.
On je sám ten darca pokoja, radosti, i duši spasenia vo vekoch večnosti.
Kto sa jeho drží, k tomu sa on kloní, citom neslýchaným srdce mu obnoví.
Preto sa ho chopme vierou v tej časnosti, aby nám daroval slávu do večnosti. 

V tieto vianočné sviatky

V tieto vianočné sviatky, poviem vám vinš krátky:
Pán Ježiš je narodený, takže nie sme zarmútení,
ale sa tu radujme a na slávu prespevujme. 

Keď slávime toto Krista Pána narodenie

Keď slávime toto Krista Pána narodenie
i  ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.
S vinšom, aby z darov podiel ste dostali,
ktoré celému svetu nesie Ježiško malý. 

Vinšujem vám, čo si od milého Pána Boha žiadate

Vinšujem vám, čo si od milého Pána Boha žiadate:
šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie a nech vás
tak Pán Boh žehná ako z neba rosa padá. 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Sponzorované odkazy