Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočná charita

Práca v nadáciách a charitatívnych organizáciách si žiada veľa odhodlania, vytrvalosti a úsilia. Ich činnosť a snahu pomáhať tým, ktorí sa nenarodili pod šťastnou hviezdou, si veľmi vážime a touto cestou ich chceme podporiť. Pridajte sa aj Vy a rozhodnite sa sami, či a ako niekomu tú radosť urobíte.

Dobrakrajina.sk

dobra-krajina...je darcovský portál, ktorý spája overené neziskové projekty s darcami. Viac ako 130 projektov za tri roky fungovania podporilo takmer 171 000 darcov. Na Slovensku sa tak žije lepšie napríklad hluchoslepým zo Zdoby, deťom v pestúnskych či adoptívnych rodinách, máme krajšie parky, napredujú rekonštrukcie hradov, organizujú sa koncerty v malých mestečkách, fungujú voľnočasové kluby pre mladých. A to je len pár príkladov. O všetkom sa môžete dočítať na www.dobrakrajina.sk

Ďakujeme, že aj vďaka Vám môže byť naša krajina lepšia.

Naše kontakty:
Telefón: 02 57 108 124
Mail: dobrakrajina@nadaciapontis.sk
Správca www.dobrakrajina.sk: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magna Deti v núdzi

Nadacia MagnaObčianske združenie Magna Deti v núdzi je nezisková organizácia založená na Slovensku, ktorej poslaním je pomáhať ľuďom v núdzi spôsobenej, či už chudobou, chorobami, vojnou alebo ekologickou devastáciou a to bez ohľadu na etnickú, náboženskú, či rasovú príslušnosť.

Od svojho vzniku v roku 2001 sme realizovali viacero rozvojových a humanitárnych projektov, pomocou ktorých sa nám podarilo zachrániť stovky životov a pomôcť tisíckam ľudí a detí v núdzi. Pracujeme priamo v teréne, kde máme svojich pracovníkov, schopných okamžite reagovať na emergentné situácie. Realizujeme rozvojové a humanitárne projekty so zameraním na lekársku a sociálnu starostlivosť a to predovšetkým na liečbu HIV/AIDS a podvýživu. Magna Deti v núdzi pôsobí v Kambodži, Keni, Nikaragii, Indii, Demokratickej republike Kongo, Vietname a Barme.

V prípade, že ste sa rozhodli podporiť aktivity Magna Deti v Núdzi, Vaše príspevky môžete darovať na účet: 1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadácia Rozum a cit

Nadacia Rozum a cit„Ako bolo na počiatku,
nech je tak i s nami,
aby deti otcov mali,
aby mali mamy.“


Hlavným poslaním nadácie Rozum a Cit je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť normálne detstvo uprostred rodiny. Presvedčením zakladateľov nadácie je, že detský domov nie je a ani nemôže byť pre žiadne dieťa ozajstným domovom. Na riešenie ich náhradnej výchovy vznikli pestúnske rodiny, ktoré si do náhradnej osobnej starostlivosti berú práve deti z detských domovov a krízových centier. Zabezpečujú im tak prítomnosť blízkej osoby, pocit istoty, bezpečia a lásky vlastného domova.

Nadácia sa zameriava na podporu činností:

 • Podporujeme rodiny, ak uvažujú o prijatí ďalšieho dieťaťa a potrebujú na to podmienky (napr.bytové zariadenie)
 • Finančne prispievame na rekonštrukcie, prestavby domov, bytov za účelom vytvorenia priestoru pre deti
 • Prispievame na kúpu potrieb do domácností - práčka, chladnička a pod.
 • Poskytujeme príspevok na dieťa, ktoré si rodina vezme z detského domova do náhradnej osobnej starostlivosti
 • Poskytujeme finančný dar na operácie, liečenia pre zdravotne postihnuté deti
 • Prezentujeme a podporujeme myšlienku náhradnej osobnej starostlivosti na verejnosti
Naše kontakty: 0905 325 621, 0911 389 138
Mail: nadacia@rozumacit.sk, web: www.rozumacit.sk
Bankový účet: 26 66 15 00 20/1100
Adresa sídla: Nadácia Rozum a Cit, M.Rázusa 23, 010 01 Žilina
Adresa pobočky: Nadácia Rozum a Cit, M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úsmev ako dar...
... aby každé dieťa malo rodinu

Úsmev ako dar - logo

Deťom pomáha spoločnosť Úsmev ako dar už 27 rokov. Spočiatku pomáhal deťom z detských domov, postupne aktivity rozšíril aj o vyhľadávanie náhradných rodín a pomoc deťom, ktorým hrozí vyňatie z biologických rodín.
Vďaka Úsmevu ako dar sa v roku 2008 mohlo 28 detí vrátiť do pôvodnej rodiny. Domov v nových náhradných rodinách sme našli 50 deťom.
Osobitným problémom je situácia detí, ktoré sú dlhodobo v detských domovoch a zatiaľ sa im nepodarilo zabezpečiť rodinné prostredie. V takom prípade sú riešením profesionálni rodičia. Úsmev ako dar vyškolil 57 profesionálnych rodičov.

Projekty Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar:
Program PRIDE/Príprava rodičov:
výcvikový program na rozvoj rodičovských zručností. Určený záujemcom o profesionálne rodičovstvo, náhradné rodičovstvo, ale aj pre biologických rodičov.
Kluby náhradných rodín: organizujeme stretnutia rodičov, ktorí sa starajú o deti z detských domovov, na ktorých si vymieňajú skúsenosti.
Anjelská akadémia: Vzdelávací program akreditovaný na ministerstve školstva, pripravuje dobrovoľníkov, ktorí chcú pracovať s deťmi z detských domovov.
Fond Pipi Dlhá Pančucha: Štipendijný program, spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne podporujeme mladých, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole.
SOS program: Pomáhame odchovancov detských domovov, ktorí ich po dovŕšení 18 rokov musia opustiť. Pomáhame im hľadať prácu či bývanie.
Koncerty: Každoročne organizujeme Vianočný koncert roka a Najmilší koncert roka.
Krízové a nízkoprahové centrá: V našich krízových centrách v Košiciach, Banskej Bystrici a v Dunajskej Lužnej našlo minulý rok ubytovanie 46 detí z rodín v kríze a odchovancov domovov.
Úsmev svätého Mikuláša: snažíme sa spájať súrodencov v detských domov.

Úsmev ako dar Bratislava, Ševčenkova 21, Bratislava, Tel.: 02/638 15 208, e-mail: info@usmev.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločnosť priateľov Rómov na Slovensku
romovia


• podpora dobrých vzťahov obyvateľov SR bez ohľadu na národnosť
• snaha transformovať rómske osady na sídla rodinného typu

Až 85 % mladých ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy sú Rómovia. Strácajú tak svoje detstvo a každý z nich má strach z neistej budúcnosti, z toho čo ich čaká, z toho či neskončia na hranici chudoby. Niektorí mladí ľudia, ktorí detský domov po dovŕšení 18-teho roku života opustili, sa rozhodli, že založia občianske združenie s názvom Spoločnosť priateľov Rómov na Slovensku. Od svojho vzniku už OZ zrealizovalo niekoľko humanitárnych zbierok šatstva a školských potrieb pre sociálne odkázaných Rómov v rôznych lokalitách. Taktiež máme za sebou už niekoľko benefičných koncertov.

Naše občianske združenie vzniklo zhruba pred pol rokom (2011) s cieľom podporiť dobré vzťahy obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť. Väčšina našich aktívnych členov sú odchovanci detských domovov a pravda je, že viac ako 85 % detí v detských domovoch sú práve rómske deti.Pomáhame odchovancov detských domovov, ktorí ich po dovŕšení 18 rokov musia opustiť. Pomáhame im hľadať prácu či bývanie. Nakoľko v tej dobe to máme najťahšie, sme v združení len odchovanci, čo prežili detstvo v detských domovoch.

Telefón: 02/33 22 74 16
Adresa: Karola Adlera 3, 841 02 Bratislava
Email: spromovnaslovensku@zoznam.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitrianska komunitná nadácia

NKNSme mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať kvalitu života ľudí v meste Nitra a v Nitrianskom kraji. Tvoríme most medzi tými, ktorí potrebujú finančnú podporu na realizáciu verejnoprospešných neziskových aktivít a tými, ktorí chcú takéto aktivity podporiť. Svojou činnosťou motivujeme ľudí k dobrovoľnej práci a pomáhame pri rozvoji filantropie. Niekoľkokrát do roka vyhlasujeme grantové kolá, v rámci ktorých podporujeme projekty z rôznych oblastí života. Tento rok oslavujeme 10. výročie založenia.


NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA, Farská 5, 949 01 Nitra
http://www.nkn.sk
mail: nkn@nkn.sk
tel./fax: 037 741 43 45
Číslo účtu: 6619645002/1111
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Unia nevidiacich a slabozrakych SlovenskaÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom sociálne služby a poradenstvo. Ľudí so zrakovým postihnutím učíme ovládať Braillovo písmo, orientovať sa s pomocou bielej palice, pracovať na špeciálne upravenom počítači, ale i zvládať bežné činnosti v domácnosti, napríklad varenie.  Venujeme sa klientom na celom Slovensku, v každom krajskom meste máme svoje zastúpenie.

Už 11 rokov organizujeme verejnú zbierku Biela pastelka, ktorú možno podporiť do konca roka zaslaním sms správy v hodnote 1 € na číslo 820, alebo priamym vkladom na účet číslo 4030016212/3100. Radi a často spolupracujeme tiež s dobrovoľníkmi v rôznych oblastiach.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
www.unss.sk
e-mail: unss@unss.sk
telefón: 02/ 692 034 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plamienok, n.o.

Plamienok smallPlamienok združuje ľudí, ktorí majú radi deti a ich rodiny. Náš team zložený z lekárov, zdravotných sestier, psychológa a sociálneho pracovníka sa stará o nevyliečiteľne choré deti priamo u nich doma, v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Sme vlastne akousi malou pojazdnou nemocnicou pre nevyliečiteľne choré deti. Deti nemusia chodiť do nemocnice, ale nemocnica príde za nimi domov. Môžu tak tráviť čo najviac času v pohodlí domova, so svojimi najbližšími. Okrem toho máme Poradenské centrum, v ktorom ponúkame poradenstvo a psychologickú pomoc rodinám a deťom, ktoré stratili blízkeho.

V Plamienku realizujeme tri hlavné projekty:
1) Projekt domácej hospicovej starostlivosti pre nevyliečiteľne choré deti
2) Projekt Poradenského centra Plamienok n.o., v ktorom poskytujeme poradenstvo a psychologickú pomoc pre rodiny, ktoré stratili dieťatko alebo deti, ktoré stratili blízkeho (rodiča, súrodenca alebo starého rodiča)
3) Projekt vzdelávania v detskej hospicovej starostlivosti pre lekárov, zdravotné sestry, psychológov a iných odborníkov

PLAMIENOK n.o.
, Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
www.plamienok.sk
info@plamienok.sk
Tel. / fax: 02 / 207 18 169, 0908 686 897, 0905 327 055
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gréckokatolícka charita Prešov

Greckokatolicka charita Presov - logoGréckokatolícka charita Prešov (GKCH) je účelovým zariadením cirkvi a pôsobí na území Prešovského samosprávneho kraja s cieľom preukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie, a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať. Venujeme sa ľuďom v ťažkej životnej situácií, ľuďom postihnutým živelnou katastrofou, bez domova, závislým, chorým v domácnostiach, deťom a mladým so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach a ambulantných službách. Tieto služby poskytujeme bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo, politické zmýšľanie či iné postavenie. V našej organizácií majú svoje miesto aj študenti, dobrovoľníci a bohoslovci počas pastoračnej praxe, ktorí sú časťou nášho tímu a takto teóriu pretavujú do praxe.

O nás a našich službách sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.gkcharita-po.sk, v pouličnom časopise Cesta alebo osobne či už na Centre GKCH, Hlavná 2, Prešov alebo v hociktorom z našich zariadení, ktorých adresy uvádzame na webe.


Centrum GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov
www.gkcharita-po.sk
gkcharita@gkcharita-po.sk
Tel. / fax: 051 77 23 970
Č.účtu: 4008425976/7500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divé maky

Dive makyDivé maky sú občianske združenie, ktoré už 7 rokov prostredníctvom štipendijného programu pomáha talentovaným rómskym deťom pracovať na svojom nadaní a vzdelaní. Tvoríme novú generáciu Rómov - vzdelanú, integrovanú a úspešnú, ktorá bude odovzdávať svoje skúsenosti ďalej smerom k rómskej komunite.

Divé maky, o.z., K lomu 5, 811 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Mudroňova 80, Bratislava 811 03
www.divemaky.sk
divemaky@divemaky.sk
Te.: 02 / 5244 4074
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovenský výbor pre UNICEF

unicef logoSlovenský výbor pre UNICEF je slovenská mimovládna organizácia, ktorá je súčasťou celosvetovej rodiny Detského findu UNICEF. UNICEF pomáha deťom v núdzi vo viac ako 150 krajinách a teritóriách sveta. My na Slovensku sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto pomoci.
Prostredníctvom špičkových expertov UNICEF napomáhame svojím dielom k tomu , aby mohli byť deti na celom svete zdravé, mali zabezpečenú výživu, základné vzdelanie ako aj ochranu pred násilím. Naším spoločným poslaním je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené a najzraniteľnejšie deti kdekoľvek vo svete prežiť, rozvíjať sa a byť v živote šťastné. UNICEF sa stará aj o deti na Slovensku. Podporuje ich svojou advokačnou činnosťou, iniciatívou Baby Friendly Hospital, projektom Linka detskej istoty ako aj školskými vzdelávacími programami.

Detský fond UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov, sme preto veľmi vďační za podporu a dôveru, ktorú nám darcovia prejavujú a ktorú môžeme premeniť na konkrétnu a efektívnu pomoc deťom.

UNICEF Slovensko (plný názov: Slovenský výbor pre UNICEF)
Nám. SNP 13, P.O.Box 52, 810 00 Bratislava
www.unicef.sk
tel.: (+421)-2-5296-5082
fax: (+421)-2-5296-5084
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadácia Ekopolis

Ekopolis logo smallSme nadácia, ktorá podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Našou víziou je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby jej rozvoj nebol na úkor budúcich generácií. Prispievame k trvaloudržateľnému rozvoju spoločnosti, k podpore a ochrane zdravia a k ochrane kultúrnych hodnôt poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládnym neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, obciam a iným verejnoprospešným organizáciám.

Od roku 1991 sme podporili 2585 projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Okrem členstva v European Greenways Association, ktorá sa venuje budovaniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe, sme tiež súčasťou združenia Environmental Partnership Association, ktoré spája nadácie v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
www.ekopolis.sk
ekopolis@ekopolis.sk
Tel. / fax: 048 / 414 5259
Číslo účtu: 326 528 163 / 7500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liga proti rakovine SR

Liga proti rakovine - logo Liga proti rakovine SR je celoslovenská nezisková organizácia zameraná na pomoc pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. Jej poslaním je realizovať programy v oblasti predchádzania nádorovým ochoreniam, včasného diagnostikovania, podpory účinnej liečby, starostlivosti o postihnutých, zmiernenia utrpenia a zníženia úmrtnosti na rakovinu.

Konkrétne projekty a programy sa zameriavajú na 3 oblasti - psychosociálnu starostlivosť o pacientov; výchovu, informovanosť a prevenciu; klinické a výskumné projekty.

1) Psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny je najrozsiahlejšou oblasťou pomoci LPR. Ku konkrétnym projektom a službám v tejto oblasti patria
 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Košiciach i v Martine
 • Linka pomoci a poradenská služba
 • Rekondičné pobyty a Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov
 • Psychologická podpora pacientov v nemocniciach
 • Podpora hospicových a paliatívnych služieb
 • Podpora svojpomocných klubov a pobočiek onkologických pacientov
 • Realizácia a podpora projektov detskej onkológie - ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach (v Košiciach spolupráca so Svetielkom pomoci), letné a zimné tábory (spolupráca s Klubom Detskej Nádeje), bezplatná preprava detských pacientov na liečbu a projekt detského mobilného hospicu realizované na východe Slovenska (spolupráca so Svetielkom pomoci).
2) Výchova, informovanosť a prevencia sa zameriavajú na pacientov, mladú generáciu i širokú verejnosť. Cieľom je vyplniť medzery v informovaní verejnosti o onkologických ochoreniach. K projektom zaradeným do tejto oblasti patria
 • Publikačná činnosť, v rámci ktorej sú každý rok publikované rôzne druhy informačných brožúrok a letákov zameraných na prevenciu i rady pri rôznych druhoch onkologických ochorení. Tie sú bezplatne distribuované do škôl, zdravotníckych zariadení, nemocníc, záujemcom.
 • Onkologická výchova na 70 školách v SR. Študenti sa prostredníctvom tohto predmetu, ale aj na pravidelných workshopoch oboznamujú s novými poznatkami v oblasti prevencie i liečby onkologických ochorení.
 • Informačné a preventívne kampane (Týždeň proti rakovine, Svetový deň proti rakovine)
 • Fórum onkologických pacientov
3) Podpora klinických a výskumných projektov, v rámci ktorých LPR podporuje výskum na Slovensku, pomáha nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam s nevyhnutným vybavením, slúžiacim k zlepšeniu kvality života onkologických pacientov, diagnostiky a liečby.


Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
www.lpr.sk
lpr@lpr.sk
Tel.: 02 / 5292 1735
Facebook, LinkedIn, Centrum pomoci Ligy proti rakovine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZ Kolysočka - Kolíska

logo Kolysočka - koliskaCieľom OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA je obrodiť život rusínskeho národa ako starého európskeho národa navrátením k ochote vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku. Tento hlavný cieľ napĺňajú nasledovnými čiastkovými cieľmi:
 
1. Revitalizácia rusínskeho jazyka a tým aj národa, ktorý je nositeľom tohto jazyka na území SR.
2. Etnická a jazyková revitalizácia je realizovateľná a OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa na Slovensku začala uskutočňovať voči uvedenému jazyku i národu politika umožňujúca etnickú a jazykovú revitalizáciu.
3. Zastavenie asimilácie rusínskej národnostnej menšiny s majoritným slovenským národom, ako i jazykového posunu k jazyku väčšinového národa.
4. Večernými školami spisovného rusínskeho jazyka chceme docieliť v budúcnosti trend, aby sa deti rodičov s rusínskymi koreňmi začali postupe prihlasovať na základných i stredných školách najprv na krúžok rusínskeho jazyka a neskôr si vyberať rusínsky jazyk ako nepovinný jazyk či nebodaj prvý jazyk.
5. Cieľom projektu zakladania večerných škôl rusínskeho jazyka bude i ovplyvnenie tendencie otvárať triedy, ba dokonca školy s rusínskym vyučovacím jazykom ako jazykom prvým, t.j. materinským, tam, kde Rusíni žijú koncentrovane, a to v okresoch Medzilaborce, Snina, Svidník, Stará Ľubovňa, Stropkov a Bardejov a v Bratislave.
6. Postupne chceme rozširovať činnosť združenia na revitalizáciu i ostatných vymierajúcich jazykov na území Slovenska, zvlášť východného Slovenska, napríklad sotáckeho nárečia v Snine a jej okolí, ale aj goralského jazyka na severe Slovenska.
7. Prepojenie činnosti Rusínov na SV Slovenska s činnosťou Lemkov a Bojkov na území Poľska a Ukrajiny.
8. Nadväzovanie kontaktov s Rusínmi žijúcimi na území iných krajín Európy.
9. Na webovej a facebookovskej stránke OZ KOLYSOČKA - KOLÍSKA pravidelne informovať slovenskú verejnosť o svojej činnosti i činnosti spriatelených organizácií.
10. Organizovanie večerných škôl spisovného rusínskeho jazyka patrí k dominantným činnostiam OZ KOLYSOČKA – KOLÍSKA. Postupne pridávať organizovanie večerných škôl goralského jazyka i iných vymierajúcich jazykov národnostných menšín na Slovensku (mantácky...), ale i vymierajúcich nárečí slovenských (sotácky...).

OZ Kolysočka - Kolíska, Solivarská 70, 080 05 Prešov
www.kolysocka-koliska.sk
info@kolysocka-koliska.sk
Facebook: https://www.facebook.com/kolysockakoliska
Tel.: 051 / 7731 344, 051 / 7497 080, 0905 863 369
Fax: 051 / 7731 344

V prípade, že by ste sa rozhodli podporiť aktivity OZ KOLYSOČKA - KOLÍSKA, Vaše príspevky môžete darovať na účet: 1197317005 / 1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Darujte darček deťom z detských domovov


Urobte dobrý skutok a darujte hračku dieťaťu z detského domova. Darovať môžete aj praktické darčeky pre deti, ktoré z detského domova odchádzajú. Všetky potrebné informácie ako nato, nájdete na https://blog.tomikup.cz/sk/vianoce/darceky-detske-domovy/
Želania nemusíte plniť len na Vianoce. Darčeky urobia radosť deťom aj k narodeninám v priebehu celého roka.
Sponzorované odkazy