Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianočný kvíz

Vianočný kvíz
Otestuj sa a zisti čo vieš o Vianociach. Poďme na to!

1. Koľko máme Adventných nedieľ?
a) 2
b) 3
c) 4
2. Ako sa volá druhá adventná nedeľa?
a) bronzová
b) strieborná
c) drevená

3. Koľko okienok má adventný kalendár?
a) 31
b) 18
c) 24

4. Kto bol Sv. Mikuláš?
a) bola to postava z vianočnej reklamy na Coca Colu
b) bol to biskup
c) bol to zostarnutý vianočný škriatok

vianoce_4

5. Čo oslavujeme na Vianoce?
a) narodenie Ježiša Krista
b) ukrižovanie Ježiša Krista
c) zmŕtvychvstanie Ježiška Krista

6. Na vianočnom stole nechýba cesnak. Aká magická moc sa mu pripisuje?
a) štastie
b) zdravie
c) láska

7. Najznámejšou vianočnou piesňou je Tichá noc.Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní... poznáte ako pokračuje ďalej?
a) nežná tvár, lásky žiar
b) Kristus, Spasiteľ je tu
c) sám len svätý bdie dôverný pár

8. V ktorej krajine môžeš navštíviť Santovu dedinu po celý rok?
a) Rusko
b) Fínsko
c) Amerika

vianoce_3

9. V ktorej krajine sa začala tradícia vianočného stromčeka?
a) Izrael
b) Nemecko
c) Rusko

10. Ako sa volá hlavný hrdina vianočného filmu Sám doma?
a) Kevin
b) Joe
c) Mike

11. Aké je najobľúbenejšie vianočné jedlo v Japonsku?
a) pečený moriak
b) suši
c) kura z KFC

12. Aký je na Slovensku typický vianočný koláč?
a) medovník
b) mufin
c) cheesecake

vianoce_1

13. Prečo sa v minulosti nohy štedrovečerného stola sa omotávali reťazou?
a) aby nikto neodišiel od stola preč
b) aby rodina bola súdržná a jednotná
c) aby dom v ďalšom roku nenavštívili zlodeji

14. Ktorá z postáv sa považovala v ľudových tradíciach za najväčšiu strigu?
a) sv. Lucia
b) sv. Barbora
c) sv. Katarína

15. Ako sa volajú traja králi/mudrci, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi?
a) Gašpar, Aurel a Baltazár
b) Gašpar, Melichar a Jozef
c) Gašpar, Melichar a Baltazár

16. Kde sa narodil Ježiško?
a) v Betleheme
b) v Nazarete
c) v Jeruzaleme

vianoce_2

17. Ktorý slávny vedec sa narodil na Vianoce v roku 1642?
a) James Watt
b) Isaac Newton
c) Tomas alva Edison

18. Medzi najznámejšie slovenské koledy patrí aj:
a) Poďme bratia do Betléma
b) Poďme bratia do Jeruzaléma
c) Poďme chlapci do Betléma

19. Čo symbolizuje okrúhly tvar adventného venca?
a) slnko
b) zemeguľu
c) večnosť Boha, nemá začiatok ani koniec

20. Čo je to betlehem?
a) vyobrazenie znázorňujúce Svätú rodinu pri štedrovečenom stole
b) vyobrazenie znázorňujúce Svätú rodinu pri narodení Ježiša
c) vyobrazenie znázorňujúce anjelov a troch mudrcov

Správne odpovede:
1. c), 2. a), 3. c), 4. b), 5. a), 6. b), 7. c), 8. b), 9. b), 10. a), 11. c), 12. a), 13. b), 14. a), 15. c), 16. a), 17. b), 18. a), 19. c), 20. b)


Sponzorované odkazy