Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Vianoce a vianočné trendy 2023 http://www.vianoce.sk/29060-sk/vianoce-a-vianocne-trendy-2023.php http://www.vianoce.sk/29060-sk/vianoce-a-vianocne-trendy-2023.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Vianoce sú sviatok spojený s mnohými tradíciami, ktoré sa dedia z pokolenia na pokolenie dlhé roky. Či sa nám to páči, alebo nie, aj oslava vianočných sviatkov však podlieha módnym i iným spoločenským trendom, ako je udržateľnosť a ekológia, čo ... Fri, 12 May 2023 00:00:00 +0200 Pravoslavne Vianoce - slávenie a zvyky http://www.vianoce.sk/25017-sk/pravoslavne-vianoce-slavenie-a-zvyky.php http://www.vianoce.sk/25017-sk/pravoslavne-vianoce-slavenie-a-zvyky.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Ozaj, prečo sa oslavujú pravoslávne Vianoce 6. januára? Nie je to celkom tak. Pravoslávni začínajú sláviť pravoslávne Vianoce tiež ako ostatní kresťania - 24. decembra, avšak podľa staobylejšieho – juliánskeho kalendára.  Keď je podľa julián... Fri, 06 Jan 2023 00:00:00 +0100 26.12. - Nebojte sa! http://www.vianoce.sk/29052-sk/2612-nebojte-sa.php http://www.vianoce.sk/29052-sk/2612-nebojte-sa.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 10, 17-22 Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás v... Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0100 25.12. - Slovo sa telom stalo http://www.vianoce.sk/29051-sk/2512-slovo-sa-telom-stalo.php http://www.vianoce.sk/29051-sk/2512-slovo-sa-telom-stalo.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Jn 1, 1-18 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo... Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0100 24.12. - Zachariášov chválospev http://www.vianoce.sk/29050-sk/2412-zachariasov-chvalospev.php http://www.vianoce.sk/29050-sk/2412-zachariasov-chvalospev.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 1, 67-79 Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna h... Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0100 23.12. - Aký je Boží plán pre môj život? http://www.vianoce.sk/29049-sk/2312-aky-je-bozi-plan-pre-moj-zivot.php http://www.vianoce.sk/29049-sk/2312-aky-je-bozi-plan-pre-moj-zivot.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 1, 57-66 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po... Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 +0100 22.12. - „Lebo veľké veci nám dáva Boh!“ http://www.vianoce.sk/29044-sk/2212-„lebo-velke-veci-nam-dava-boh“.php http://www.vianoce.sk/29044-sk/2212-„lebo-velke-veci-nam-dava-boh“.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 1, 46- 56. Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobi... Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 21.12. - Aj my sme pozvaní vydať sa na cestu http://www.vianoce.sk/29043-sk/2112-aj-my-sme-pozvani-vydat-sa-na-cestu.php http://www.vianoce.sk/29043-sk/2112-aj-my-sme-pozvani-vydat-sa-na-cestu.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 1, 39-45 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo... Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 Vianočný kvíz http://www.vianoce.sk/29040-sk/vianocny-kviz.php http://www.vianoce.sk/29040-sk/vianocny-kviz.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) 1. Koľko máme Adventných nedieľ? a) 2 b) 3 c) 4 2. Ako sa volá druhá adventná nedeľa? a) bronzová b) strieborná c) drevená 3. Koľko okienok má adventný kalendár? a) 31 b) 18 c) 24 4. Kto bol Sv. Mikuláš? a) bola to postava z v... Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100 20.12. - Zvestovanie http://www.vianoce.sk/29039-sk/2012-zvestovanie.php http://www.vianoce.sk/29039-sk/2012-zvestovanie.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, ... Mon, 19 Dec 2022 00:00:00 +0100 19.12. - Boh nás nenechá v hanbe http://www.vianoce.sk/29037-sk/1912-boh-nas-nenecha-v-hanbe.php http://www.vianoce.sk/29037-sk/1912-boh-nas-nenecha-v-hanbe.php info@vianoce.sk (vianoce.sk)   Evanjelium: Lk 1,5-25 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali vše... Mon, 19 Dec 2022 00:00:00 +0100 Vianočné príbehy pre deti http://www.vianoce.sk/29033-sk/vianocne-pribehy-pre-deti.php http://www.vianoce.sk/29033-sk/vianocne-pribehy-pre-deti.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Vianočný blázon V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý blázon sníval aj on o tom, že sa raz bude múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili novú hv... Mon, 19 Dec 2022 00:00:00 +0100 18.12. - Konaj podľa usmernenia http://www.vianoce.sk/29035-sk/1812-konaj-podla-usmernenia.php http://www.vianoce.sk/29035-sk/1812-konaj-podla-usmernenia.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 1, 18-24 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nech... Sun, 18 Dec 2022 00:00:00 +0100 17.12. - Rodokmeň. Strom. http://www.vianoce.sk/29032-sk/1712-rodokmen-strom.php http://www.vianoce.sk/29032-sk/1712-rodokmen-strom.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 1, 1-17 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Amin... Fri, 16 Dec 2022 00:00:00 +0100 16.12. - Svedči o tom, kto ťa posiela http://www.vianoce.sk/29030-sk/1612-svedci-o-tom-kto-ta-posiela.php http://www.vianoce.sk/29030-sk/1612-svedci-o-tom-kto-ta-posiela.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Jn 5, 33-36 Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v j... Fri, 16 Dec 2022 00:00:00 +0100 15.12. - Ticho pochádza od Boha http://www.vianoce.sk/29028-sk/1512-ticho-pochadza-od-boha.php http://www.vianoce.sk/29028-sk/1512-ticho-pochadza-od-boha.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 7, 24 - 30 Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí čo sa skvostne obliekajú a žij... Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 Vianočné zvyky a tradície: čo vám prinesie zdravie a hojnosť? http://www.vianoce.sk/28671-sk/vianocne-zvyky-a-tradicie:-co-vam-prinesie-zdravie-a-hojnost.php http://www.vianoce.sk/28671-sk/vianocne-zvyky-a-tradicie:-co-vam-prinesie-zdravie-a-hojnost.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Ako sa zmenil náš životný štýl a ľudia sa začali sťahovať do miest, mnohé z týchto zvykov upadli do zabudnutia. Aby sme si ich vedeli lepšie predstaviť, prenesme sa do minulosti, keď naši predkovia bývali na dedinách, boli úzko spätí so zemou, n... Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 14.12. - Boh nás chce celých http://www.vianoce.sk/29026-sk/1412-boh-nas-chce-celych.php http://www.vianoce.sk/29026-sk/1412-boh-nas-chce-celych.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 7,19-23 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?” Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ,Ty si ten, kto... Wed, 14 Dec 2022 00:00:00 +0100 Ručne robené vianočné dekorácie - TOP nápady 2022 http://www.vianoce.sk/29024-sk/rucne-robene-vianocne-dekoracie-top-napady-2022.php http://www.vianoce.sk/29024-sk/rucne-robene-vianocne-dekoracie-top-napady-2022.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Vianočné stromčeky zo stužiek Budete potrebovať: farebné stužky nožnice drevené paličky (kľudne môžu byť aj konáriky) Postup: Stužky si nastrihajte na dĺžku cca 13 cm. Dlžku zvoľte podľa veľkosti paličiek ... Wed, 14 Dec 2022 00:00:00 +0100 13.12.- Túžim v Teba veriť http://www.vianoce.sk/29021-sk/1312--tuzim-v-teba-verit.php http://www.vianoce.sk/29021-sk/1312--tuzim-v-teba-verit.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 21, 28-32 Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľuto... Tue, 13 Dec 2022 00:00:00 +0100 12.12. - Rozhodnime sa, komu chceme veriť http://www.vianoce.sk/29023-sk/1212-rozhodnime-sa-komu-chceme-verit.php http://www.vianoce.sk/29023-sk/1212-rozhodnime-sa-komu-chceme-verit.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 21, 23-27 Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám povi... Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0100 Legenda o pôvode vianočného stromčeka http://www.vianoce.sk/28852-sk/legenda-o-povode-vianocneho-stromceka.php http://www.vianoce.sk/28852-sk/legenda-o-povode-vianocneho-stromceka.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Predstavovala pozemský raj, stvorenie prvých ľudí, hriech Evy a Adama a ich následné vyhnanie z raja. Hra sa končila prísľubom Vykupiteľa, ktorý mal raz prísť na zem. Známy rajský strom, predstavoval v strede javiska postavený stromček ovešaný o... Mon, 12 Dec 2022 00:00:00 +0100 11.12. - Odvahu :) http://www.vianoce.sk/29019-sk/1112-odvahu-:.php http://www.vianoce.sk/29019-sk/1112-odvahu-:.php info@vianoce.sk (vianoce.sk)   Evanjelium: Mt 11, 2 - 11 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidí... Sun, 11 Dec 2022 00:00:00 +0100 10.12. - Otvorené srdce http://www.vianoce.sk/29017-sk/1012-otvorene-srdce.php http://www.vianoce.sk/29017-sk/1012-otvorene-srdce.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 17, 10-13 Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a uro... Sat, 10 Dec 2022 00:00:00 +0100 9.12. - Nemá láska http://www.vianoce.sk/29015-sk/912-nema-laska.php http://www.vianoce.sk/29015-sk/912-nema-laska.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Mt 11, 16 – 19 Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, n... Fri, 09 Dec 2022 00:00:00 +0100 Ako povedať deťom, kto v skutočnosti nosí vianočné darčeky? http://www.vianoce.sk/28836-sk/ako-povedat-detom-kto-v-skutocnosti-nosi-vianocne-darceky.php http://www.vianoce.sk/28836-sk/ako-povedat-detom-kto-v-skutocnosti-nosi-vianocne-darceky.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Niektorí rodičia sa boja povedať deťom pravdu, pretože nechcú dieťa zraniť. Nechcú mu zobrať ilúziu, o ktorej ho roky presviedčali. Možno nevedia, akým spôsobom majú dieťaťu vysvetliť, že to, čo mu hovorili doteraz, bola vlastne lož. Dokonca ... Fri, 09 Dec 2022 00:00:00 +0100 8.12. - Čistá viera http://www.vianoce.sk/29012-sk/812-cista-viera.php http://www.vianoce.sk/29012-sk/812-cista-viera.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Evanjelium: Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, ... Thu, 08 Dec 2022 00:00:00 +0100 Vianočné požiare a poistné kuriozity http://www.vianoce.sk/29006-sk/vianocne-poziare-a-poistne-kuriozity.php http://www.vianoce.sk/29006-sk/vianocne-poziare-a-poistne-kuriozity.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Hoci sú Vianoce pre mnohých zaslúženým časom pokoja a oddychu, najväčšej poisťovni na trhu aj počas sviatkov nahlásia desiatky klientov škody spôsobené požiarom. Len minulý rok počas sviatočných dní evidovala Allianz – Slovenská poisťovňa 56 poi... Thu, 08 Dec 2022 00:00:00 +0100 7.12. - Ježiš ponúka odpočinok http://www.vianoce.sk/29011-sk/712-jezis-ponuka-odpocinok.php http://www.vianoce.sk/29011-sk/712-jezis-ponuka-odpocinok.php info@vianoce.sk (vianoce.sk)   Evanjelium: Mt 11, 28-30 Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jar... Wed, 07 Dec 2022 00:00:00 +0100 Vianočné prázdniny 2022 http://www.vianoce.sk/29005-sk/vianocne-prazdniny-2022.php http://www.vianoce.sk/29005-sk/vianocne-prazdniny-2022.php info@vianoce.sk (vianoce.sk) Deti pôjdu do školy posledný krát vo štvrtok 22. decembra 2022. Vianočné prázdniny budú trvať od 23.12.2022 až do nedele 8. januára 2023. Do školských lavíc sa opäť vrátia v pondelok 9. januára 2023. Čo s voľným časom a ako ho využiť? Dôle... Wed, 07 Dec 2022 00:00:00 +0100