Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Kresťanské vianočné SMSZasa sme dožili tie radostné sviatky

Zasa sme dožili tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia tento život krátky,
pri tom ja radosť svoju vyslovujem,
a vás všetkých zdravých v tie Vianočné sviatky
pozdravujem.

Vinšujem Vám tieto Vianoce

Vinšujem Vám tieto Vianoce, Krista Pána narodenie,
aby Vám dal šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie
a po smrti kráľovstvo nebeské. 

Prišiel z nebies na zem k nám

Prišiel z nebies na zem k nám, náš Spasiteľ a náš Pán.
Príbytkom mu bola maštaľ a kolískou jasličky.
V chudobe žil a biedu trel, náš Ježiško maličký. 

Zvonia všetky zvony sveta

Zvonia všetky zvony sveta cingi-lingi-bom!
Na svet prišlo drahé dieťa biednym rodičom.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
zato, že k nám z neba prišiel svoje srdcia dáme mu.
Maštaľka je skromná, tichá, králi do nej náhlia sa. 

inšujem vám tieto vianočné sviatky

Vinšujem vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia.
Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti,
do srdca svornosti.Anjel pokoja nech medzi vami prebýva
a láska Krista Pána nech u vás spočíva. 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Sponzorované odkazy