Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

Kresťanské vianočné SMSNa dieťatko oslík dýcha

Na dieťatko oslík dýcha, svieti hviezda – stokrása.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú. 

Chudoba v maštaľke

Chudoba v maštaľke, chudoba okolo,
chudobní pastieri nablízku pásli,
toľko však radosti na svete nebolo,
koľko je okolo chudobných jaslí.
Chudobným blaženosť sľubuje v Písme,
vo svojej chudobe my spokojní sme. 

Ježiškova ručička nech vás požehná

Ježiškova ručička nech vás požehná,
Ježiškova Matička nech vám pomáha,
anjeli z neba nech vám spievajú,
radostné Vianoce nech vám volajú.

Zažiarte hviezdičky

Zažiarte hviezdičky, zašumte jedličky,
Poletuj sniežik len, raduj sa celá zem.
Náš Ježiško maličký, pod ochranou Matičky. 

V mestečku Betléme, v jasličkách na slame

V mestečku Betléme, v jasličkách na slame,
leží to dieťatko, na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel, Boží i človečí,
nikto ho nevidel, každý to dosvedčí.
A ja mu do diaľky srdiečko posielam namiesto hrkálky. 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Sponzorované odkazy