Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

26.12. - Boh myslí na všetko

26.12. - Boh myslí na všetko

Evanjelium:
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Zamyslenie:
Vianoce – sviatky lásky, pokoja a po večeri už aj pohody. Oproti tomu počujeme dnes niečo iné - o umučení Štefana a o utrpení. Vyzerá to, akoby nás Boh najskôr namotal láskou a potom nám povedal: ,,Život so mnou je úplné utrpenie“. Našťastie, náš Boh je naozaj LÁSKA. Láska, ktorá dáva seba a bez rozdielu. Dokonca táto Láska myslí na každý detail v našom živote. Evanjeliom, ktoré na prvé počutie hovorí o utrpení, nám Boh neukazuje nič iné ako to, čo už sa deje. Ľudia žijúci v tme ohovárajú, aj keď pred chvíľou boli tvoji priatelia. Ak začneš hovoriť o Ježišovi alebo niekoho upozorníš v láske na nejaké zlo, vyjdeš z toho ako ten najhorší. Boh na nás myslel a to, čo nám dnes ponúka, je návod. ,,Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ Na inom mieste zas čítame: „Boh je láska a kto ostáva v láske, ten ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“. Toto je jeho návod: žiť v láske k Bohu, ľuďom okolo a sebe; a on nám poradí, čo máme v tej danej situácii urobiť, on to vie predsa najlepšie.

Modlitba:
Boh, môj Abba, odovzdávam ti všetko ťažké v mojom srdci: ____________.

Vezmi si to a staraj sa o to ty! Výmenou za to sa, prosím, znova naroď v mojom srdci. Amen!

Zdroj: Projekt Vianoce