Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

25.12. - Svetlo našich sŕdc

25.12. - Svetlo našich sŕdc

Evanjelium:
Jn 1, 1-5. 9-14

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Zamyslenie:
Už na začiatku stvorenia Boh povedal Buď svetlo! Už tento príkaz svedčí o moci jeho rozhodnutia a jeho slov a že jeho rozhodnutia nie sú len plané reči. A to, že nám prisľúbil spasiteľa, nebol len planý poplach. Jeho slová a prisľúbenia majú moc a váhu a budú platiť za akýchkoľvek okolností. Práve cez prisľúbenie Boha mohlo prísť do nášho života svetlo, ktoré prišlo práve na Vianoce v malej Betlehemskej maštali – skrze Krista, ktorý nás priviedol k pravému svetlu. Prišiel k svojim vlastným ako človek k človeku a oni ho odmietli prijať už ako malé dieťa; už ako dieťa sa narodil v malej maštali, kde boli iba zvieratka. Prišiel z vôle Otca, ktorý chce, aby sme sa skrze Krista vrátili k nemu ako pravému zdroju svetla. Každý rok po Slovensku putuje aj plamienok Betlehemského svetla, ktoré prichádza priamo z Betlehema, a prináša radosť do našich príbytkov. Tieto sviatky i ja sa radujem a z úprimného srdca vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. Do nového roka vám vinšujem to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy dobre viete čoho :)

Modlitba:
Pane, buď svetlom pre náš život a naše srdce. Daj, aby sme aj my boli svetlom pre tento svet skrze Krista, tvojho syna. Amen!

Zdroj: Projekt Vianoce