Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

24.12. - Neboj sa prijať Boží sen o Tebe (vianočné)

24.12. - Neboj sa prijať Boží sen o Tebe (vianočné)

Evanjelium:
Mt 1, 18-25

Narodenie Ježiša Krista. - S narodením Ježiša Krista to bolo takto:
Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Zamyslenie:
Všemohúci Boh prichádza na tento svet ako malé bezbranné dieťatko. V akejkoľvek situácii sa budeš nachádzať v dnešný večer, Boh je s tebou. Túži po tom, aby si mu nanovo dovolil narodiť sa v tvojom srdci. On prijíma ľudské telo ako máš ty a chce ti pripomenúť, že si vzácny v jeho očiach. Bol si stvorený ako dar. Rovnako aj ľudia okolo teba. Pán Boh ťa prijíma presne takého, aký si, presne takú, aká si, a nekonečne ťa miluje. Dnes ti chce tiež povedať, podobne ako anjel Panne Márii a sv. Jozefovi, aby si sa nebál prijať Boží sen o tebe. Keď sa dnes večer pozrieš do jasličiek na Ježiška, pripomeň si, že si jeho obrazom a si darom pre tento svet.

Modlitba:
Pane Ježišu, prosím ťa, pomôž mi v dnešný večer si uvedomiť, ako veľmi ma miluješ. Ďakujem, že si prišiel na tento svet a že si sa z lásky ku mne stal malým dieťaťom. Túžim ti otvoriť dvere môjho srdca, aby si sa v ňom mohol narodiť ako v jasličkách. Prosím, pomáhaj mi spoznávať tvoj sen o mne a každý deň ho prijímať. Amen.

Zdroj: Projekt Vianoce