Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

24.12. - Pokorná odovzdanosť (adventné)

24.12. - Pokorná odovzdanosť (adventné)

Evanjelium:
Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:
Ako by ste zareagovali, keby sa anjel zjavil vám? Skúste porozmýšľať. Viem, že čítate ďalej, no venujte tomu 30 sekúnd. Zapíšte si prvé slová, čo vám napadnú.
Keď ste už nad svojou reakciou porozmýšľali, skúste ju porovnať s tou Máriinou. Osobne mi na nej príde niekoľko vecí celkom zaujímavých.
Prvá je, že anjelovi položí len jednu otázku. Neviem si predstaviť, že by sa ich jej hlavou nepreháňalo viac, lebo anjel sa v úryvku detailami naozaj neobťažoval. No napriek všetkým týmto otázkam, napriek tomu, že Božiemu plánu celkom nerozumie, je dosť pokorná na to, aby ho prijala bez toho, že dostane všetky odpovede.
Jej pokora je vlastne tou druhou veľmi zaujímavou vecou. Ťažkou a krásnou, no Mária ju vystihne jediným slovom: “služobnica.” Keby vám bolo oznámené, že sa stanete matkou syna samotného Boha, nazvali by ste sa služobnicou? Hoci je to smutné, mňa by napadlo milión iných vecí, no služobnica by medzi nimi nebolo.
Mária je nám, samozrejme, príkladom aj v mnohých iných veciach. No keďže váš čas je drahý, nebudem tu menovať všetky. Venujte, prosím, svojich 30 sekúnd len týmto trom otázkam:

1.) Viete si spomenúť na situáciu, kedy neistota “ako presne veci sú” alebo “ako presne ich Boh chce” spôsobila, že ste vlastne nekonali vôbec? Ľutovali ste to?
2.) Dokážete sa uspokojiť s tým, že nikdy celkom nepochopíme Božie zámery? Nikdy celkom nepochopíme Bibliu? Má zmysel sa takto snažiť o niečo, čo nikdy nedokážeme v plnej miere urobiť?
3.) Ako rôzne nám môže brániť pýcha v žití života podľa Božieho zámeru? Kedy si svoju pýchu najviac bolestivo uvedomujeme?

Modlitba:
Kvôli veršu 28 sa tu neskutočne hodí Zdravas Mária. Okrem toho však skúste všetky odpovede na otázky vyššie odovzdať Bohu v krátkej modlitbe. Poproste ho, aby napravil pokrivené, uzdravil zranené, a aby vaše srdce pomaly naučil pokore, ktorá vám umožní sa uspokojiť s nedokonalým.Zdroj: Projekt Vianoce