Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

18.12. - Srdce dostáva zelenú

18.12. - Srdce dostáva zelenú

Evanjelium:
Mt 1, 18 - 24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Zamyslenie:

Slovíčko, ktoré mi najviac rezonuje v hlave je DÔVERA. Koľkokrát sa nám v živote dejú veci, ktorým nerozumieme, no majú svoj zmysel, svoju podstatu. Niekedy sa len stačí ukryť do ticha a počúvať. Boh si nás už nájde a dá nám odpovede. No jedna podmienka tam predsa len je a to mať otvorené nielen oči a uši, ale aj srdce. A v akej oblasti s pochybnosťami bojuješ práve teraz ty?

Modlitba:
Pane Bože, náš Nebeský Ocko, prosím ťa za moju vieru, pretože niekedy som naozaj slabá/ý a strácam dôveru. No viem, že vždy sa môžem k tebe vrátiť a ty mi dáš novú milosť. A nielen to, ale aj mnoho ďalšieho. U teba nachádzam odpustenie, radosť, nádej...(každý si tam môžete dosadiť to svoje:) a za to všetko ti ĎAKUJEM.

Môžeme mu vzdať chválu aj touto piesňouZdroj: Projekt Vianoce