Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

11.12. - Kráčajte vo svetle

11.12. - Kráčajte vo svetle

Evanjelium:
LK 5, 17-26 v.

Keď Ježiš v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach! Čo je ľahšie - povedať: »Odpúšťajú sa ti hriechy,« alebo povedať: »Vstaň a choď«? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ - povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Zamyslenie:
Máte ľudí okolo seba? Ak nie vyjdite von na ulicu a stretnete ľudí, ktorí vám zlepšia náladu, obdarujú vás úsmevom, slovami vďaky či prosby alebo vás potešia. Niektorí sa potrebujú porozprávať či nechať uzdraviť tak, ako človek v Evanjeliu. Nepozerajte na rany svoje ani iných. Snažte sa ich radšej obviazať, aby už nekrvácali, ale hojili sa. Advent je obdobím zmien a prijatia nového života s Ježišom, ktorý nás pozýva do služby blížnemu. Povzbuďte sa svetlom horiacej sviečky, ktorá je zapálená a prináša všade svetlo. Dnes môžete aj vy zapáliť sviečku v druhom človeku.

Modlitba:
Pane nauč ma kráčať ulicou. Prosím ťa o pokojné stretnutie s človekom, prosím ťa o dar počúvania, dar Ducha Svätého, aby som dokázal vidieť do jeho alebo jej srdca. Prosíme ťa, Pane! Vďaka za ruky, ktoré sa dotýkajú druhých s láskou. Vďaka ti, Pane! Nezabudnite byť horiacim plameňom, ktorým sa šíri svetlo k iným ľuďom. Amen.

Zdroj: Projekt Vianoce