Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

5.12. - Hľadaj odpoveď v malých veciach

5.12. - Hľadaj odpoveď v malých veciach
 
Evanjelium:
LK 10, 21-24

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Zamyslenie:
V dnešnej dobe vnímam mnoho problémov, v ktorých zabúdame na Boha a snažíme sa naháňať za múdrosťou tohto sveta, bohatstvom a slávou. Často sa stávajú z ľudí egocentrické a povýšené, pyšné osoby, ktoré zabúdajú na tých obyčajnejších a slabších ľudí.
Vianoce sa stávajú časom pre stíšenie a hľadanie Boha v našom živote. Boh sa stáva tým najmenším, stáva sa človekom, aby vykúpil človeka. Stáva sa malým, aby bol raz tým, ktorý nám ukáže Otca. V ňom máme príklad, že ak sa staneme poslednými a najmenšími, pochopíme Boha a nájdeme ho práve tam, kde sme ho predtým nehľadali.

Modlitba:
Pane, prosím ťa o to, aby sme cez tvoj príchod na tento svet našli v sebe nádej na lásku a pokoj, ktorú si nám daroval svojim narodením. Amen.Zdroj: Projekt Vianoce