Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

4.12. - Pane, nie som hoden

4.12. - Pane, nie som hoden
 
Evanjelium:
Mt 8, 5-11

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“
On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Zamyslenie:
Pane, nie som hoden. Tieto slová povedal stotník, ktorého srdce bolo pokorné a veril, že Ježiš môže jeho sluhu uzdraviť.
Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie. Toto sú slová, ktoré opakujeme pri každej svätej omši pred svätým prijímaním. Uvedomujeme si však, čo hovoríme? Uvedomujeme si podstatu toho, že keď chceme, aby Boh vstúpil do nášho srdca, musíme sa pred ním pokoriť?
Ježiš ťa túži aj v dnešný deň uzdraviť v Eucharistii. Dovolíš mu, aby ťa uzdravil? Pristúpiš k nemu s pokorným srdcom?

Modlitba:
Pane, nie som hoden, aby si vstúpil do príbytku mojej duše. V pokore sa skláňam pred tebou a prosím ťa: dotkni sa ma, uzdrav ma. Amen.

Zdroj: Projekt Vianoce