Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

25.12. - Slovo sa telom stalo

25.12. - Slovo sa telom stalo
Evanjelium:
Jn 1, 1-18

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Zamyslenie:
Dnes je najradostnejší deň, pre ktorý máme Vianoce, narodenie Pána. Ján podáva príchod Ježiša úplne inak, lebo to nechce vtesnať „len” do jednoduchého príbehu. Ján bol Ježišov učeník, najlepší priateľ a bol Žid. Presne vedel, aký veľký význam majú pre židovský národ symboly a obrazy, zvlášť tie z knihy Genezis o stvorení sveta, a tak chcel poukázať na analógiu stvorenia v starom a novom zákone. Úvod Jánovho evanjelia je podobný prvým vetám stvorenia práve preto, že v Kristovi sa stávame novým stvorením a len v ňom a skrze neho.
Na svet prišiel Boží Syn, aby sa stretol aj s Tebou – práve teraz... Slovo, ktoré nás stvorilo, ktoré v nás tvorí, ktoré nás premieňa. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, áno, svojimi lúčmi sa dotýka aj teba. Hreje, oživuje, obnovuje, prináša radosť, učí rozlišovať, čo nás vedie k večnému životu a naopak, čo škodí našej duši.

Plug and pray:
Ježišu, staň sa mojím jediným Svetlom a prosím, daj mi tú milosť, aby sa tvoje Slovo dotklo môjho srdca a premenilo môj život na svätý.

V akcii:
Nájdem si dnes pred jasličkami čas poďakovať za to, že Ježiš prišiel kvôli mne. Otvorím si Sväté písmo a skúsim zachytiť slovo, ktoré má Pán v tomto čase pre mňa.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce