Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

24.12. - Zachariášov chválospev

24.12. - Zachariášov chválospev
Evanjelium:
Lk 1, 67-79

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Zamyslenie:
Zachariášov chválospev – Benediktus je druhým chválospevom v Lukášovom evanjeliu, prvý je Máriin chválospev – Magnifikat. Zachariášovi sa zjavil Pánov anjel a zvestoval mu, že sa mu z neplodnej manželky Alžbety v pokročilom veku (v starobe) narodí syn, Ján Krstiteľ, ktorý bude „prorokom Najvyššieho”. Zachariáš sa zdráhal uveriť anjelovým slovám, preto na dôkaz onemel. Tento chválospev predniesol v prorockom duchu po tom, čo sa mu rozviazal jazyk.
A dnes je ten deň – Štedrý deň, ten dlho očakávaný deň, na ktorý čakajú ľudia na celej zemi, celý rok. Dnes nás čakajú ešte posledné prípravy, chystačky, dobalenia, dobiehania... ALE dnešný večer je o niečom inom, je o Ňom, o Jeho narodení, lebo nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka.

Plug and Play:
Maličký Ježiš, prosím ťa, dotkni sa môjho srdca, aby sa spojilo s Tvojím.

V akcii:
Sadnem si na chvíľku k jasličkám a budem pri nich meditovať o Božej láske.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce