Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

23.12. - Aký je Boží plán pre môj život?

23.12. - Aký je Boží plán pre môj život?
Evanjelium:
Lk 1, 57-66

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Zamyslenie:

„Čím len bude tento chlapec?“
pýtali sa ľudia pri Jánovom narodení. Už od počatia bol predurčený na veľké veci. Aj my sme. Pán má pre nás pripravený nádherný, dokonalý plán. Nie vždy však Boží plán pre náš život korešponduje s našimi predstavami. Jeho plán je totiž oveľa lepší, než si my dokážeme predstaviť. Aký má Boh plán pre môj život? Ani Zachariáš nedokázal uveriť, že sa mu po toľkých rokoch narodí syn. Aj Zachariáš zhrešil. Mal málo viery. Zhrešil tak, ako hrešíme aj my. No Pán konal aj v jeho slabosti. Neodplatil sa mu za jeho nedôveru. Ale naopak. Preukázal mu veľké milosrdenstvo. Narodil sa mu syn. A tak je to aj s nami. Zachariáš oľutoval svoj hriech, počúvol Boží príkaz a dal synovi meno Ján, aj napriek nevôli okolia. Ani naša cesta nemusí byť vždy priamočiara alebo pochopená okolím. Môže sa stať, že máme pocit, že nám nikto nerozumie a zostali sme v tom sami. No Boh je tu stále. S ním nikdy nie sme sami. On nás nikdy neopustí. Dôverujme mu.

Plug and Pray:
Nebeský Otče, ďakujem ti za všetky milosti, ktoré mi preukazuješ. Ďakujem, že si stále so mnou a že som tvojou milovanou dcérou či milovaným synom. Prosím ťa, daj mi rozpoznávať, ktorú cestu si pre mňa pripravil. Milujem ťa.

V akcii:
Zastav sa dnes v ruchu dňa a spýtaj sa Boha, či je toto miesto, kde ťa chce mať? Prečo ťa posiela práve sem?

Bonus:alebo Novéna odovzdanosti

Zdroj: Projekt Vianoce