Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

20.12. - Zvestovanie

20.12. - Zvestovanie
Evanjelium:
Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:
Do Vianoc, príchodu nášho Pána, nám ostávajú už len 4 dni. Čas sa kráti. Dnešné inšpiratívne Lukášovo evanjelium okrem iného čítame ešte aspoň jedenkrát v roku – a to 25. marca na sviatok Zvestovania Pána. Krásne udalosti, ako vystrihnuté z obrázka, anjel z neba prišiel priamo za Máriou a povedal jej tú úžasnú novinu. No podľa všetkého to pre ňu nebolo až také ružové, ako sa to na prvý pohľad zdá. Jej odpoveď bola zároveň otázkou – „Ako sa to stane?“ Keby vedela a chápala, s kým sa rozpráva, čo sa má presne stať, takto by sa iste nepýtala, ale hneď by odpovedala – „Hľa služobnica Pána“. Tieto slová však Mária hovorí až na úplnom konci rozhovoru. Z tohto vyplýva, že ju anjel zaskočil, a to doslova. Áno, aj Mária mala otázky, na ktoré nedostávala hneď priame a jednoduché odpovede, jej život bol skôr hľadaním ako jednoznačnou odpoveďou… Tak isto ako ten náš.

Plug and Pray:
Pane Ježišu, ďakujem ti, že už za krátku chvíľku prídeš do môjho srdca. Pane Ježišu, ďakujem ti za Máriu, tvoju i moju Matku.

V akcii:
Dnes sa pomodlím jeden desiatok ruženca, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce