Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

18.12. - Konaj podľa usmernenia

18.12. - Konaj podľa usmernenia
Evanjelium:
Mt 1, 18-24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.” To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,” čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

Zamyslenie:
Keď sa Jozef prebudil, urobil, čo v tej chvíli urobiť mal. Nepolemizoval nad tým, čo znamená „počať z Ducha Svätého”. Sedliackym rozumom a citom k prijatiu dobra KONAL. Často sa v našom živote stáva, že veci sa vyvíjajú inak, ako sme si predstavovali. Tak, ako mal Jozef v pláne zažiť klasické manželstvo a namiesto toho sa stal vyvoleným vychovávateľom Ježiša, aj my sa môžeme ocitnúť v neľahkej životnej skúške, ktorá je súčasťou naplnenia Pánových zámerov. Ako však nadobudnúť vieru, akú mal Jozef, nielen veriť, že Pánov plán je dobrý, ale skutočne konať to, čo je potrebné? Ako dokázať vnímať usmernenie, kadiaľ máme kráčať a ktorou cestou sa vydať na križovatkách našich životných plánov? Konať aj napriek zdanlivej potupe, lebo podľa zaužívaných konvencií je hanbou to, čo sa nám deje? Zlé známky v škole, krach podnikania, kríza manželstva, súrodenecké hádky, choroba... To všetko sa môže zdať ako príčina negatívnej reakcie okolia. Ak sa však obrátime na Pána, usmernenie sa vždy vynorí. Nemusí to byť v sne a zvestovaním anjela, Pán k nám môže poslať ľudí, môžeme započuť slová piesne v rádiu, nejakú vetu vo filme, všimnúť si nápis na plagáte... Najistejšou odpoveďou je Sväté písmo. Každodenným čítaním sa mení naše srdce a začíname sa pozerať na veci inak.

Plug and Pray:
Pane, daj nám vnímavé vnútro, aby sme sa dokázali naladiť na Tvoje usmernenie a nielen počúvať, ale aj konať to, čo je potrebné k tomu, aby sa naplnil Tvoj vznešený plán.

V akcii:
Zver nejakú záležitosť, ktorú práve vo svojom živote riešiš, do Pánových rúk. Krátko sa pomodli, v tichosti otvor Písmo na ľubovoľnej strane a prečítaj text, kam padne tvoj zrak. Precíť posolstvo Písma a vnímaj, ako sa dáva do súvislosti s tvojou momentálnou výzvou. Ak cítiš, čo treba spraviť, urob to s vďačnosťou v srdci.

Bonus:

az

Zdroj: Projekt Vianoce