Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

12.12. - Rozhodnime sa, komu chceme veriť

12.12. - Rozhodnime sa, komu chceme veriť
Evanjelium:
Mt 21, 23-27

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

Zamyslenie:
Niekedy je ťažké rozlíšiť dobro od zla alebo pokoj od falošnej útechy či zdanlivej láskavosti. Ježiš nám celým svojím životom, slovami i skutkami ukazuje, že jeho reč a konanie sú od nášho nebeského Otca. Občas sme ako veľkňazi a starší ľudu, keď sa nám Ježiš v niektorých situáciách prihovára a šepká nám, čo máme robiť, a my sa nad tým pozastavíme a porovnávame si to s učením, ktoré sme pochytili od ľudí. Pýtame sa otázku: „Celý život mi bolo toto označované za dobré, prečo by som mal konať inak?“ Čo ak by sme sa následne sami seba opýtali, či sa pokoj nášho srdca, ktorý nám dal Ježiš, zhoduje s pokojom srdca riešenia danej situácie? Či to nie je azda len riešenie typu „len aby bol kľud”? Preto sa Ježiš spýtal najprv „kontrolnú” otázku, hoci videl a poznal vypočítavosť veľkňazov a starších, ktorí chceli od Neho odpoveď, ktorej by ani sami neuverili. Ježiš sa múdro pýtal, lebo vedel, v ktorých skutkoch je Otec, a tak isto vedel, že veľkňazi a starší hľadajú Boha len vo vzájomnom potľapkávaní po pleciach a medziľudských uznaniach.

Plug and pray:
Ježiš, prosíme Ťa, aby sme Ťa v každej situácii vedeli rozoznať a prosíme Ťa, „daj nám do rúk konanie”, ktoré prislúcha Tvojmu učeniu od Otca. Amen.

V akcii:
Skúsme sa sami seba v niektorých situáciách opýtať, odkiaľ pochádza pokoj v našom srdci a či niekedy nerobíme veci len pre „dobro” ľudí. Odpovedzme si na prvú otázku skrze Ježiša a konajme.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce