Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

11.12. - Odvahu :)

11.12. - Odvahu :)
Evanjelium:
Mt 11, 2 - 11

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Zamyslenie:
Čo sa bude diať, keď príde Ježiš? Čo uvidíme? Ako ho spoznáme? A aké sú naše očakávania? Obzvlášť teraz, v čase adventu?
Pripravujeme sa na narodenie dlho očakávaného Spasiteľa. Čo bude, keď príde? Neviem. Ale neboj sa, nie je čoho. Teraz sa narodí, aby nás povzbudil. K odvahe žiť ako jeho učeníci. Aby sme žili v istote, že sme jeho a s touto istotou s ním budovali Božie kráľovstvo. A vtedy sa nemusíme báť o to, čo bude. Pretože sme jeho a to je našou najväčšou istotou.
Obzvlášť teraz, v advente.

Plug and Pray:
Pane, pomôž nám dôverovať ti a nebáť sa mať v tebe jedinú skutočnú istotu.

V akcii:
Skúsim dnes odovzdať všetky ťažkosti a neistoty Bohu.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce