Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

10.12. - Otvorené srdce

10.12. - Otvorené srdce
Evanjelium:
Mt 17, 10-13

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Zamyslenie:
Boh sa ľuďom vždy zjavoval a dával im vedieť, čo bolo potrebné skrze prorokov a Písma. Je tomu tak aj dnes. Avšak Božie zjavenie sa často stretáva s ľudským nepochopením a nevšímavosťou. Židia mali všetky proroctvá o Mesiášovi, vedeli písma naspamäť, a predsa si nevšimli, že sa napĺňajú priamo pred ich očami. Čo im v tom bránilo? Čakali na príchod Spasiteľa, no keď prišiel, ich predstava, ktorú si o ňom vytvorili, sa nezhodovala so skutočnosťou a neboli schopní to prijať, ba ani vidieť, že proroctvá sa naozaj napĺňajú.
Aj my očakávame mnoho vecí. Očakávame príchod Ježiša a teraz v adventnom období si to pripomíname ešte viac. No Ježiš medzi nás prichádza každý deň. Sme schopní (alebo ochotní) si to všimnúť? Vieme ho vidieť v našich blížnych a vidieť jeho konanie v našich životoch? A mení to naše postoje a naše skutky? Alebo máme zatvorené srdce?

Plug and pray:
Nebeský Otče, Ty, ktorému nie sme ľahostajní, miluješ nás, a tak konáš v našich životoch. Daj nám, prosíme, milosť vnímať Ťa. Nedovoľ nám nechať sa zaslepiť našimi predstavami, ktoré sa možno nezhodujú s tým, ako veci vidíš Ty. Pomôž nám aj v tento adventný čas hľadať Ťa s otvoreným srdcom, aby to menilo nielen naše postoje, ale aj ľudí okolo nás. Amen

V akcii:
Dnes večer, keď si budeš prechádzať uplynulý deň a spytovať svedomie (ak to nerobievaš, tak ťa pozývam aj k tomu), skús sa zamyslieť nad Božím pôsobením v tvojom živote. Poďakuj mu za to, čo pre teba robí a popros ho o väčšiu vnímavosť. Môžeš sa so svojou skúsenosťou podeliť aj s niekým z tvojich známych.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce