Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

8.12. - Čistá viera

8.12. - Čistá viera
Evanjelium:
Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:
Máriina oddanosť Bohu, jej dôvera a odovzdanosť, ktorú neustále prejavovala, čistota srdca, je obdivuhodná ešte aj dnes. Taká odovzdanosť Božiemu plánu, ako to dokázala? Evanjelista Lukáš nám rozpovedal príbeh o tom, ako anjel zvestoval Márii, že počne a porodí Božieho syna. Mária bola zasnúbená a keby ju niekto v tom čase obvinil z nevery, hrozili by jej najhoršie tresty, o hanbe ani nehovoriac. A napriek tomu Mária ani na chvíľu nezaváhala a hneď odpovedala anjelovi: ,,Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Preukázala tým veľkú vieru, vedela, že Pán ju ochráni, nedovolí, aby jej ublížili. Mária je naším vzorom, ktorý môžeme nasledovať v každej situácii. Jej láska k Bohu, srdce bez hriechu, dôvera v Pána.

Plug and Pray:
Svätá Mária, matka Božia, daj nám silu, aby sme sa ako ty dokázali odovzdať Bohu a dôverovať mu. Oroduj za nás.

V akcii:
Som pripravená odovzdať sa Pánovi? Nebojujem proti jeho vôli? Mária je náš vzor, ale nasledujem ho? Idem podľa jej príkladu Božou cestou smerom do neba alebo zabáčam na lákavé vedľajšie cestičky tohto sveta?

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce