Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

27.11. - Prebuď sa

27.11. - Prebuď sa
Evanjelium:
Mt 24, 37-44

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“


Zamyslenie:
Nikdy nie je neskoro. Prebudiť sa zo sna, zo života, ktorý (ne)žijem. Dnešné Božie slovo akoby k tomu pozývalo. Neviem, ako to máš ty, mne sa však veľakrát zdá, že som prešvihla správnu chvíľu, načasovanie, vzťah, budúcnosť, že najlepšie roky života sú dávno za mnou a už musím iba nejak dožiť. A pritom sú to veľké klamstvá, ktorým niekedy uverím. V takých chvíľach jediné, čo mi pomáha, je vrátiť sa k prvotnej Láske. K Tej, ktorá dáva budúcnosť a nádej, ktorá neopustí a nezanechá. Vtedy ma Ježiš budí zo sna a pozýva k dôvere a odovzdanosti. Pripomína, že je dobrým Bohom, dobrým Otcom, ktorý túži po našom šťastí. Pozýva k bdelosti, k uvedomeniu si, že sme len cudzincami a pútnikmi na tejto zemi, že naša vlasť a domov je v nebi. Nikdy nie je neskoro, lebo Láska dáva nové začiatky. Neustále. Nech nám je celý advent časom prebudenia, nie v strachu, ale v radosti z Ježišovho príchodu.

Plug and Pray:
Ježiš, odpusť chvíle, keď na Teba zabúdam a zrádzam Ťa. Ďakujem Ti, že sa nám túžiš darovať, aby sme mali večný život. Odovzdávam Ti dnes znovu svoj život a pozývam Ťa do všetkého, čo ma dnes čaká. Amen.

V akcii:
V ktorej oblasti potrebuješ prebudiť? Nájdi si pár minút na modlitbu a pozvi Ducha Svätého, nech Ti ukáže danú oblasť života.

Bonus: Zdroj: Projekt Vianoce