Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

25.12. - Svetlo vo tmách svieti

25.12. - Svetlo vo tmách svieti

Evanjelium:

Jn 1, 1-18

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja." Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

Zamyslenie:
Pri čítaní tejto evanjeliovej state si človek povie, že vybraný text Svätého Písma viac aktuálnejší už ani nemôže byť. V súčasnej dobe potrebujeme medzi ľudí vniesť svetlo. Mnoho svetla. Tak ako to robil Ján. No Boh si nepovolával ľudí len v minulosti. Robí to aj dnes, skrze každého jedného z nás, ktorý dostal do vienka, alebo aj počas svojho života, dar viery. Evanjelizáciu nemusíme robiť vo veľkom štýle ako sv. Ján alebo sv. Pavol. Úplne stačí, ak sa zameriame na náš mikrosvet v ktorom sa dennodenne pohybujeme, ľudia ktorým venujeme čas. Dôležité je, aby sme vieru nebrali ako kozmetický doplnok, ale žili ju autenticky. Takýto spôsob prežívania viery ani netreba vešať na Facebook alebo Instagram, aby si to okolie všimlo. Už len skutky hovoria za veľa a prerážajú. Ale nehanbime sa!

Plug and pray:
Pane, ty prichádzaš dnes medzi nás, aby si sa stal naším Svetlom. Pomôž mi prinášať tvoje svetlo do mojej rodiny, medzi mojich priateľov, ale aj do celej spoločnosti. Vstúp do našej tmy a prežiar ju nádejou. Požehnávaj všetkých ľudí, zvlásť tých, ktorí ťa ešte nepoznajú.

V akcii:
Skúsim si dnes nájsť čas a pomodliť sa o to, aby Ježišovo svetlo vstúpilo do života mojich najbližších.

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce