Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

12.12. - Byť tu

12.12. - Byť tu

Evanjelium:
Lk 3, 10-18

Zástupy sa ho pýtali: "Čo teda máme robiť?"
On im odpovedal: "Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!"
Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: "Učiteľ, čo máme robiť?"
On im povedal: "Nevymáhajte viac, ako vám určili!"
Pýtali sa ho aj vojaci: "A čo máme robiť my?" Vravel im: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!"
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš.
Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."
A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Zamyslenie:

Koľkokrát sa aj my sami pýtame: Čo teda máme robiť? Zdá sa, že dnešné evanjelium nám ponúka celkom jednoduchú odpoveď. Máme robiť to, čo robiť máme, máme si vystačiť s tým, čo máme. Nevymáhať viac, ako nám nariadili, uspokojiť sa so svojím žoldom. Jednoducho byť tam, kde sme, akí sme a robiť to, čo máme s láskou, vernosťou a s pokorou. Tak, ako to Ján učí ľud. S pokorou, uznávajúc, že po ňom príde niekto väčší, a zároveň s láskou voči ostatným a vernosťou Mesiášovi. Ján bol predsa Jeho predchodca, mal pripraviť cestu Pánovi. A on, vedomý si svojej úlohy, si ju poslušne plní.

Plug and pray:
Pane, nauč ma byť tam, kde som a s vernosťou a láskou si plniť svoje životné poslanie. Amen.

V akcii:
Skús si dnes s úsmevom a láskavosťou plniť svoje každodenné povinnosti a žiť pre dnešnú prítomnosť.☺

Bonus:

Zdroj: Projekt Vianoce