Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

8.12. - Aj ty máš svoje úžasné poslanie

8.12. - Aj ty máš svoje úžasné poslanie

Evanjelium:
Lk 1, 26-38

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,
k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."
Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.
Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."
Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Zamyslenie:
,,Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“. (Lk 1, 30) Doplň si do tejto vety svoje meno miesto Máriinho. Istotne to vyznieva fajn a je to veľká pravda. Áno, každý z nás našiel milosť u Boha, každý z nás má určitú úlohu, na ktorú nás Boh pripravil a pripravuje. Nie je to rovnaké poslanie ako mala Mária, ale je takisto veľmi dôležité.
,,Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“ (Ef 2,10) Ty máš svoje úžasné poslanie, si Jeho, si milovaný a Boh v Teba verí. Boh Ti dal všetko, aby si našiel a žil toto poslanie, aby si žil život v slobode Božieho syna/dcéry a naplno. Nemrhaj preto žiadnym dňom bez Božej prítomnosti.

Plug and Pray:
Milý Ježiš, často zabúdam na tie úžasné veci, ktoré si pre mňa pripravil. Namiesto nich si vyberám to, čo nie je od Teba pre moju pohodlnosť, prepáč. Daj mi, prosím, silu vytrvať, byť verný a žiť život s Tebou a v Tebe naplno a v radosti. Mária, moja aj Ježišova mama, pros za mňa.

V akcii:
Napíš si svoje silné stránky, sny a túžby na papier. Čo s tým? Ako môžeš s týmito tvojimi dobrými vlastnosti prinášať ľuďom Ježiša? Nech sa v nich narodí!

Bonus:
Zdroj: Projekt Vianoce