Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

5.12. - Priprav svoju cestu Pánovi!

5.12. - Priprav svoju cestu Pánovi!

Evanjelium:
Lk 3, 1-6

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.
Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,
ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: "Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu."

Zamyslenie: Dnes nad prorokom Jánom Krstiteľom zaznieva hlas a on ide a hlása pokánie na odpustenie hriechov. Aj nad tebou zaznieva hlas - priprav cestu Pánovi… áno, tú svoju cestu, vyrovnaj svoje chodníky vzťahov, vyplň dolinu nedorozumení láskou, zníž kopec svojej pýchy pokorou a skromnosťou. Uprac vo svojom srdci a priprav ho na príchod Spasiteľa. Nástrojov nám v tomto adventnom čase ponúka Cirkev veľa. To, ako ich využijeme aj tieto týždne, je na nás.

Plug and pray:
Ježišu, túžim mať čisté srdce len pre Teba. Prosím o milosť dobrej prípravy na sviatosť zmierenia a úprimnej ľútosti.

V akcii:
Napíšem si pravdivú a úplnú prípravu k svätej spovedi. Láskavý a milosrdný Boh čaká na mňa, odpúšťa.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce