Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

2.12. - Božia múdrosť

2.12. - Božia múdrosť

Evanjelium:
Mt 7, 21. 24 – 27

Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.

Zamyslenie:
V podobenstve o dvoch staviteľoch je na prvý pohľad jeho obsah jasný – múdry muž stavia svoj dom na skale a hlúpy na piesku. Medzi týmito dvoma mužmi nie je vlastne žiaden rozdiel, obaja stavajú dom, vytvárajú pre seba a svoju rodinu isté zázemie. Avšak jeden ho stavia na pevnom základe viery, nádeje, lásky, Božích prisľúbení, dôvery, a druhý na labilnom základe svojho strachu, nedôvery a namyslenosti.
,,Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7,21) Táto myšlienka z dnešného evanjelia je kľúčom k čnosti múdrosti akú mal múdry staviteľ. Staviam svoj dom z lásky alebo strachu? Počúvam inštrukcie k stavbe od svojho Majstra alebo idem do toho svojhlavo? Aj my si staviame dom, vytvárame si rôzne názory, rozhodujeme sa, budujeme rôzne vzťahy. Toto všetko spolu s množstvom iných vecí nás formuje a pretvára. Sme však múdri stavitelia alebo hlúpi?

Plug and Pray:
Pane, buď vôľa tvoja aj keď je iná než tá moja, buď všetko, čo chceš ty!

V akcii:
Skús sa dnes opýtať sám seba aspoň v jednej situácii: Je toto rozhodnutie to, čo chceš ty, Ježiš?

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce