Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

30.11. - Poď za mnou!

30.11. - Poď za mnou!

Evanjelium:
Mt 4, 18-22

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."
Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Zamyslenie:
Predstav si situáciu, že si v loďke s rybármi. Zrazu prichádza Ježiš. Vtom hovorí: „Poďte za mnou!“ Rybári idú hneď. Pôjdeš aj Ty za Ježišom hneď? Alebo si naviazaný na niečo, čo Ti bráni v nasledovaní Ježiša (práca, nejaká osoba, majetok,...)?
Ježiš Ťa aj v dnešný deň volá: „Poď za mnou!“ Ako odpovieš na jeho volanie?

Plug and pray:
Pane, tak ako si raz povolal rybárov za učeníkov, takisto povolávaš aj mňa. Pomôž mi prosím oslobodiť sa od všetkého, aby mi nič nebránilo v nasledovaní Teba. Amen.

V akcii:
Zamysli sa, či si na niečo naviazaný, čo Ti bráni v nasledovaní Ježiša. Ak áno, odovzdaj to Ježišovi. A On Ťa premení.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce