Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

29.11. - Slovo stačí

29.11. - Slovo stačí

Evanjelium:
Mt 8, 5-11

Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: "Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí."
On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."
Stotník mu odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: "Choď!" - ide; inému: "Poď sem!" - tak príde; a svojmu sluhovi: "Urob toto!" - on to urobí."
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.

Zamyslenie:
Stotníkova viera z dnešného evanjelia je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Tak silná dôvera “iba v slovo”? Prekvapuje to aj samotného Krista. O to viac, že ide o Rimana.
Vstúpili sme do Adventu, času prípravy svojho srdca, času, kedy máme vyrásť vo viere, láske a túžbe po živote s Bohom ešte viac.
Tento muž nás môže dnes naučiť pokore, odvahe, túžbe a láske k blížnemu, nádeji a láske, skromnosti, úcte a hlavne viere v Slovo.
Ježiš dnes stojí aj pred nami a čaká na našu prosbu, na našu vieru, na našu odvahu. Čaká, aby vyslovil svoje slovo pre uzdravenie nášho života.

Plug and pray:
Ježišu, ty vidíš túžby môjho srdca, vidíš moju vieru, posilni ju. Otváram ti svoje srdce.

V akcii:
Ako ja používam slová? Verím, Ježišovým slovám a prísľubom? Dnes vyslovím svoju prosbu pred Ním a nechám ho konať v mojom živote.

Bonus:Zdroj: Projekt Vianoce