Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

29.12. - Bdejte!

29.12. - Bdejte!

Evanjelium:
Mk 13, 33-37

Zamyslenie:
Fráza ,,Maj sa na pozore“ sa veľmi často nepoužíva, ale nie raz si ju pamätám od starších – Buď opatrný/á, dávaj si (na seba) pozor. Občas tieto priania zneli z ich strany trochu otravne alebo nedôverčivo (akoby som niečo nedokázala zvládnuť), ale neskôr som ich začala používať aj ja. Používam ich doteraz - niekedy zo strachu a niekedy pre pochybnosti či ten druhý danú situáciu zvládne. Všimla som si však, že je to vždy aj z lásky (myslím, že tak to myslia väčšinou všetci). Ja si myslím dokonca, že presne s rovnakým zámerom hovoril slová z dnešného evanjelia aj Ježiš. Hoci na prvé počutie znejú troška výchovne, poučne, sú z lásky.
Každý z nás má nejaké svoje poslanie/misiu, „prácu“, ktorú nám Ježiš určil. Ježiš nám dal všetko, aby sme to zvládli. Plníme ale toto poslanie (jeho vôľu) každý deň? Úprimne - nie. Sme slabí a Boh to vie. Preto nám to nevyčíta, ale v láske hovorí: „Buď opatrný/á! (Maj sa na pozore!) Bdej! Plň si svoje povinnosti, ži so mnou tam, kde si, naplno! Ži pre to, prečo som ťa povolal! Z lásky som ti dal toľko darov, využi ich pre druhých! Usmej sa! Vypočuj druhého! Prinášaj nádej! Miluj!“ Posledná veta: „Bdejte!“ je občas záhadná, no pre mňa znamená jedno – buď pozorná voči druhým, sebe a k môjmu hlasu (a ten môžeš počuť každý deň).

Plug and Pray:
Duch Svätý, si vo mne. Potrebujem ťa! Si môj Tešiteľ, Radca, Pomocník. Potrebujem ťa a túžim po tebe. Príď, pomôž mi plniť Ockovu vôľu. Jeho vôľa je jeho láska. Túžim byť opatrná, pozorná na tvoj hlas – daj sa mi poznať viac, prosím. Amen.

V akcii:
Budem dnes viac pozorný na Boží hlas – zrekapituluj si večer dnešný deň a skús vymenovať 10 vecí, cez ktoré Boh ku Tebe prehovoril. Často sú to veci, za ktoré sme vďační + vypočuj si, čo hovorí boh o tebe v bonuse 😊

Bonus: Zdroj: Projekt Vianoce