Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

24.12. - Dnes nás navštívi slnko z výsosti

24.12. - Dnes nás navštívi slnko z výsosti
Evanjelium:
Lk 1,67 – 79

Zamyslenie:
Pre mňa je úplne fascinujúce, ako Boh do bodky plní všetko, čo nám kedy cez prorokov prisľúbil. Prvá časť dnešného evanjelia, nám časť týchto Božích prisľúbení veľmi dobre pripomína a zároveň usvedčuje dokonalú Božiu vernosť voči svojim slovam. Áno, tento rok je slávenie Vianoc asi dosť poznačené svetovou pandémiou, no o to viac sa ma dotýkajú verše evanjelia, v ktorých Boh už dávno sľúbil svojmu ľudu, že nám dopraje bez obavy vzdávať mu úctu a sláviť bohoslužby – taká vzácnosť, ktorá nám bola tohto roku veľakrát odoprená. No verím, že práve v dnešný deň, sa budeme môcť všetci zísť na slávení polnočnej omše, počas ktorej sa nebo skloní k zemi a nás, žijúcich v tmách a tieni korony, či iných starostí. A Svetlo z výsosti zažiari a nastolí v tomto svete pokoj a šťastie. Ak by to aj neznamenalo koniec pandémie, naše šťastie predsa spočíva v tom, že nám Boh skrze svojho Syna daroval spásu a odpustenie hriechov – najväčší dar, aký sme mohli dostať, hoden toho, aby radosť z neho zatienila nejaká korona.

Plug and Pray:
Nebeský Otec, ďakujem ti za to, že si verný svojim prisľúbeniam a že nás miluješ tak veľmi, že si nedopustil, aby sme ostali v rukách nepriateľa a poslal si nám Vykupiteľa, svojho Syna. Prosím, daruj dnes celému svetu pokoj, ktorý je v tejto celosvetovej pandemickej kríze veľmi vzácny, nech môžeme zacítiť dotyk tvojej milujúcej, odpúšťajúcej, uzdravujúcej lásky. Gloria in excelsis Deo!

V akcii:
Pospominaj si dnes na to, ktoré všetky prisľúbenia splnil Boh v tvojom živote a vzdaj mu za to chválu.

Bonus: Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka

 

Zdroj: Projekt Vianoce