Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

22.12. - Chváľ Boha v každom čase

22.12. - Chváľ Boha v každom čase

Evanjelium:
Lk 1, 46-56

Zamyslenie:
Mária velebila Boha, po tom ako mu dala svoje fiat. Velebila ho hoci vedela, že to bude mnohokrát v živote ťažké. Je dôležité chváliť Boha v každom čase. Pretože skrze chválu hľadíme na Boha a nie na seba. Zabúdame tak na seba a Boh sa v nás oslavuje. A navyše skrze chválu Boha tu na Zemi sa pripravujeme na to, ako ho budeme chváliť naveky v nebi.

Plug and pray:
Chválim Ťa Pane, že si ma stvoril tak zázračne a všetky Tvoje diela sú hodne obdivu. Túžim, aby si v každej chvíli môjho života bol chválený a vyvýšený nad všetko, čo mám. Amen.

V akcii:
Dokážeš Boha chváliť v každom čase? Pomodli sa dnes s radostným srdcom Magnificat „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Bonus: Duša chváľ, Pána chváľZdroj: Projekt Vianoce