Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

19.12. - Nepochybuj, ale ver

19.12. - Nepochybuj, ale ver

Evanjelium:

Lk 1,5-25

Zamyslenie:
Hlavným evanjeliovým protagonistom je dnes Zachariáš, no podľa jeho popisu a reakcií na anjelovo posolstvo by tam mohlo byť napísané aj moje meno. Aj ja sa snažím byť vzorný kresťan, dodržiavam prikázania, v nedeľu chodím na sv. omšu. Možno sa podobne ako Zachariáš už roky modlím na nejaký úmysel. Možno som aj zapochyboval o naplnení prisľúbenia... Stále dúfam a čakám na odpovede. Slová archanjela Gabriela mi majú byť uistením – veď Bohu je možné všetko. Povzbudzujú ma vo viere, že Boh sa stará a vždy koná v správnom čase a má pre mňa ten najlepší plán.

Plug and pray:

Pane môj, kľakám pred tebou plný viery, prosím, uskutočňuj v mojom živote všetko tak, aby to bolo tebe na slávu, mne na spásu a ľuďom na úžitok.

V akcii:
Zachariáš bol ponorený v modlitbe v chráme. Dnešný deň prinesiem na oltár svoje vďaky a prosby počas sv. omše v absolútnej dôvere. Boh vie, čo je pre mňa dobré v určenom čase.

Bonus:
Boh všetko použije na dobré

 

Zdroj: Projekt Vianoce