Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

12.12. - Využitie času

12.12. - Využitie času

Evanjelium:
Mt 17, 10-13

Zamyslenie:
Každý z nás už počul od priateľa pred nejakou akciou povedať: „Mne sa nedá, ja nemám čas.“ Mnohokrát sa stretávame so situáciou, že sa mu iba nechcelo a celý ten čas robil doma iba samé nedôležité veci. Keď mu potom po akcii rozprávame, ako dobre bolo, vo vnútri ho trápi, že nevyužil čas lepšie, že uprednostnil samotu pred nadväzovaním nových priateľstiev alebo upevňovaním starých, že nevidel príležitosť na osobný rozvoj, že zanedbal dobré. Tak je to aj v dnešnom evanjeliu. Učeníci postrehli, že Ján Krstiteľ bol prorokom, ktorý ich mal pripraviť na príchod Krista, až po príchode Krista. Spätne zisťujú, že nekonali správne. Rozhodol som sa správne? Chopil som sa príležitosti?

Plug and pray:
Pane Ježišu, daj, aby som mal srdce otvorené tvojmu hlasu, aby som robil správne rozhodnutia a neodmietal pozvanie na konanie dobra v každom čase.

V akcii:
Skús dnes potešiť druhých svojou pomocou pri práci. Niekedy stačí pomôcť aj málo a druhí sa veľmi potešia tvojej ochote.

Bonus: Nevidieť dozadu

Zdroj: Projekt Vianoce