Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

11.12. - „Hľa, Boží Baránok“

11.12. - „Hľa, Boží Baránok“

Evanjelium: Mt 11, 2-11

Zamyslenie: Toto zvolanie, ktoré zaznieva pri každej eucharistickej obete z úst kňaza nám už možno tak trochu zovšednelo. Zamyslel si sa ale niekedy nad tým, kto je jeho autorom? Mňa celkom prekvapilo, keď som zistil, že je to Ján Krstiteľ. Áno, ten Ján Krstiteľ, ktorého v dnešnom evanjeliu vyzdvihuje sám Ježiš. Posledný starozákonný prorok, Jeho predchodca. Veľká postava biblických dejín, ktorá by nemala zostať bez povšimnutia najmä v tomto adventnom čase. Veď práve Ján sa stáva, povedané moderným jazykom, protagonistom či hlavnou postavou adventu - času prípravy na Pánov príchod. Vedomý si svojho poslania, celým svojim životom sa usiloval o jediné. Pripraviť srdcia ľudí na príchod Ježiša. Vydať svedectvo, že On je Boží Syn. A Ježiš o ňom hovorí: „nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“. Nie je toto aj našou úlohou ešte o niečo významnejšou práve v tomto čase?


Plug and Pray: Bože, ty si poslal Jána, aby pripravil cestu tvojmu Synovi. Aj mňa dnes rovnako posielaš vydávať svedectvo o Tebe. Voláš ma do spolupráce s Tebou. Prinášať ľuďom lásku, nádej, radosť aj Tvoje milosrdenstvo. Prosím Ťa, daj mi silu, aby som dokázal zabúdať na seba a ohlasovať príchod Tvojho kráľovstva na tento svet. V akcií: Pokús sa v dnešný deň odísť tak trochu na púšť. Vypni internety, mobily, televízie... Vzdiaľ sa aspoň kúsok od materiálneho sveta, tak ako Ján predtým než začal evanjelizovať a otvor svoje srdce stretnutiu s Bohom či už v samote alebo v tvojich blízkych.

Bonus: Nielen pre detiabba Andrej
Projekt Vianoce