Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

20.12. - Láske treba uveriť - Lk 1, 39-45

20.12. - Láske treba uveriť - Lk 1, 39-45
Zveriť sa Márii znamená nechať sa ňou vychovávať. Ona nám sprístupňuje pravé poznanie Pána, lebo nás uvádza do hĺbky modlitby.


Tu spoznávame, že základ života je LÁSKA, no nie naša láska k Bohu, ale JEHO láska k nám. Je potrebné, aby sme uverili bezpodmienečnej Božej láske, ktorá nám ponúka RADOSŤ z pokoja v JEJ prítomnosti. Postupne jej odovzdávať všetko, seba nevynímajúc, aby nás Duch Boží uzdravoval a premieňal Božou láskou. Uveriť Božej láske a dobrote, že prichádza k nám prvá a my na ňu len odpovedáme skutkami viery. Nie zo strachu, nie z povinnosti, ale z lásky a v ovzduší vďaky. Vďačnosť otvára dvere do Božej prítomnosti a buduje sa na základoch dôvery. Je nemožné nebyť autentický, ak veríme v bezpodmienečnosť Božej lásky, ktorá nám umožňuje prežívať neustálu Božiu prítomnosť. Logika zákona nás udržuje v zlej závislosti. Namiesto toho, aby sme záviseli jedine od Božej lásky a milosrdenstva (a boli tak slobodní, lebo oboje sa nám dáva nezištne a bez miery), závisíme sami od seba. Naše hodnotenie života, to ako sami seba vnímame, náš pokoj a pocit istoty... závisia od našich úspechov a neúspechov v plnení istých predpisov. To nám bráni zakúšať slobodu Božích detí, ktoré sa cítia milované bezvýhradne a nezávisle od vlastných zásluh, od svojej dobrej alebo zlej „žiackej knižky“.

Plug and Pray:
Pane, ako málo Ti dôverujem. Oveľa viac sa zameriavam na seba, svoje duchovné výkony. Svoje duchovné sily si míňam na škriabanie sa hore k Tebe po rebríku “dokonalosti” a pre moju pýchu je mi zaťažko prijať, že si sa milosrdne znížil ku mne v Ježišovi. Prepáč, že moje skutky nie sú často autentické, ale pochádzajú z akejkoľvek formy strachu (často podvedomého), robenia si puntíkov za dobré skutky či plnenia noriem, aby som si svojimi zásluhami naklonil tvoje požehnanie.

V akcii:
Chcem byť vďačný dnes za všetko. To je prvé. Uveriť Božej láske a dobrote, že prichádza ku mne prvá v akejkoľvek podobe. Ja mám na ňu odpovedať. Nie zo strachu, nie z povinnosti, ale z lásky a z vďačnosti.

Bonus: Nájdi aj ty prameň zmenyEvanjelium: Lk 1, 39-45

Zdroj: Projekt Vianoce