Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

12.12. - Blahoslavená je tá, ktorá uverila - Lk 1, 39-47

12.12. - Blahoslavená je tá, ktorá uverila - Lk 1, 39-47
Dnešné evanjelium nám ponúka príbeh stretnutia. Stretnutia dvoch žien, ktoré uverili Bohu. Len čo sa Mária dozvedela, že Alžbeta čaká dieťa, ponáhľala sa jej na pomoc.


Sama bola v očakávaní, no i napriek tomu merala ďalekú cestu. A svojou prítomnosťou s Ježišom pod srdcom posväcovala Alžbetin dom. Mária sa ponáhľa na pomoc tebe i mne. Nezáleží na tom, či je cesta dlhá či namáhavá. Mária nemyslí na svoje pohodlie. Ponáhľa sa, aby pomohla. Zver jej svoje prosby, nech ich predloží svojmu Synovi. V Máriiných čistých svätých rukách vyznejú omnoho krajšie ako v mojich či tvojich. Alžbeta v nej spoznala „požehnanú medzi ženami“, matku Spasiteľa. Zver sa jej, ona sa o teba postará.

Plug and pray:
Drahý Ježiš, daj mi zakúsiť radosť zo stretnutia s tvojou matkou Máriou, akú pocítila Alžbeta. Daj mi srdce, ktoré ju bude viac milovať a uč ma dôverovať jej. Pretože práve cez ňu sa dostávam bližšie k tebe.

V akcii:
Pomodli sa dnes druhý desiatok radostného ruženca a pros Máriu, aby si sa skrze ňu dostal bližšie k Ježišovmu srdcu.

Bonus:Evanjelium: Lk 1, 39-47

Zdroj: Projekt Vianoce