Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

1.12. - Maličkí - Lk 10, 21-24

1.12. - Maličkí - Lk 10, 21-24
Dnes počúvame, že Ježiš zaplesal v Duchu Svätom, zaradoval sa a vyslovil úprimnú vďaku Otcovi za to, že tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým.

 
Boh nikdy nepovedal, že na to, aby sme Ho poznali, potrebujeme mať všetky poznatky tohto sveta a vyštudovanú vysokú školu. Žiadna vzdelávacia inštitúcia nám nedá spoznať, aký dobrý a milujúci je náš Otec, ako po Tebe i mne túži. To, aby sme vnímali radostnú zvesť o Otcovi a niesli ju ďalej, aby sme mali s Bohom úprimný, hlboký vzťah, nevybudujeme však sami, svojimi schopnosťami. Len tí, ktorí sa pred Bohom stanú maličkými, tí ktorí uznajú, že On je ich Kráľ a Spasiteľ, zakúsia Božiu prítomnosť a Jeho požehnanie v ich životoch.

Plug and pray:
Pane, vďaka Ti za to, že si mojím Otcom. Vďaka Ti za to, že si nevyberáš svojich vyvolených podľa svetských kritérií, ale že sa pozeráš do hĺbky srdca a prijímaš každého, kto Ťa pozve do svojho života. Pomáhaj mi, prosím, aby som sa viac a viac stávala maličkou, aby som sa väčšmi spoliehala na Tvoju dokonalosť a nie na svoje schopnosti.

V akcii:
Otvorím dnes Bohu svoje srdce a vyjadrím túžbu, aby bol všade so mnou. Skúsim sa naňho spoľahnúť v každodenných situáciách, v trápeniach i radostiach. A ak budem mať chuť, či príležitosť sa povyšovať, alebo odsudzovať druhých, pozvem Ducha Svätého, aby ma urobil maličkou.

Bonus:
Keď budeme maličkými, Boh nás nikdy neopustí a zjaví nám svoju veľkosť



Evanjelium:Lk 10, 21-24

Zdroj: Projekt Vianoce