Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

16.12. - Kto je poslušný, odnesie si víťazstvo - Mt 21, 28-32

16.12. - Kto je poslušný, odnesie si víťazstvo - Mt 21, 28-32
Zahľaďme sa na dnešné evanjelium z pohľadu človeka, ktorý stojí v tej chvíli pri Ježišovi. Ježiš práve vyučuje v chráme a hovorí podobenstvo. Po skončení položí otázku: „Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Ľud urýchlene odpovedá, že ten druhý, a vtom Ježiš povie: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ A dodáva: „Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili.“

Myslím, že toto evanjelium je jasne čitateľné pre každého kresťana, a predsa je na mieste otázka: „Idem, alebo sa len sľúbim?“ Presne to isté bolo aj v časoch Krista. Ján Krstiteľ ukazoval cestu spásy, ale zákonníci a farizeji, pyšní na to, že sú ľuďmi oddanými Božej službe, ho nebrali vážne. Toto je ten syn, ktorý povedal otcovi áno, ale nakoniec do vinice nešiel. Oni boli v dodržiavaní Zákona veľmi prísni, ale keď prišla hodina pravdy a počuli Božiu vôľu skrze Jána, nevedeli ju splniť, a tak neboli poslušní ani Božej vôli a ani Zákonu. Opakom sú mýtnici a hriešnici, ktorí sa kajali a odpovedali na výzvu k pokániu. Tu je tá pravá poslušnosť. Poslušnosť, ktorá pramení z lásky. Ona sama sa rodí zo slobody a zároveň človeka vedie k ešte väčšej slobode. Poslušnosť je ako lano, ktoré si priväzuje horolezec. Neviaže si ho z donútenia, ale slobodne, pre vlastnú bezpečnosť a pre lásku k druhým, pretože to lano môže zachrániť jeho kolegov, priateľov. Poslušnosť pre nás má znamenať podriadiť sa vôli Otca. Ženie ma k akcii poslušnosť Božia, či moja? Lebo môžem pokojne skončiť ako syn, ktorý povie, že ide, ale nakoniec skončí doma.

Plug and pray:
Poprosme patrónku adventu – Máriu: Panna Mária, inšpiruj v nás veľkú túžbu napodobňovať Krista pokornou poslušnosťou, aj keď je nám to niekedy ťažšie. Daj, Matka poslušná, aby sa aj z nás tešil Ježiš, ako sa tešil otec zo syna, ktorý napriek počiatočnému odporu neskôr predsa splnil otcovo želanie.
V akcii: Opýtajme sa seba samých, aká je kvalita našej poslušnosti. Robím v tejto chvíli to, čo chce odo mňa Boh, alebo sa oddávam svojej márnivosti, náladovosti, vrtochom? Počúvam Pánov hlas v duchovnom vedení, v každodenných situáciách? Je moja poslušnosť vnútorná, pohotová, radostná, pokorná a diskrétna?

Bonus:
Ako bonus si môžeme počas dnešného dňa občas spomenúť na text tejto piesne:
Evanjelium na dnešný deň: Mt 21, 28-32

Zdroj: Projekt Vianoce