Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

13.12. - Hlbší zmysel - Mt 17, 10-13

13.12. - Hlbší zmysel - Mt 17, 10-13
Ježiš dnes hovorí o utrpení. Hovorí o svojom predchodcovi Jánovi Krstiteľovi a hovorí aj o sebe samom. Prečo nás Ježiš v tomto radostnom čase očakávania konfrontuje s bolesťou?

Tešíme sa na Vianoce – sviatky stelesnenej Božej Lásky, na ten pokoj a dobrotu, ktorá zavládne. A dnes svojim učeníkom Ježiš vraví, že On i Ján Krstiteľ musia trpieť. I my niekedy trpíme – či už rukou druhých alebo následkami vlastných chýb. Trpíme, trpíme a trpíme... Čakáme, čo, kto nám pomôže, niekedy si zúfame, niekedy sa hneváme, prečo musíme práve my tak trpieť. Nenachádzame zmysel utrpenia. No ten je jednoznačný. Láska. Bez lásky by utrpenie nemalo zmysel – a láska bez utrpenia, nie je láskou. Boh nevymyslel utrpenie, chcel a stále chce, aby sme boli šťastní. Utrpenie je výsledkom našej ľudskej slabosti. Ak teda trpíme, na tele či na duchu, je teda na nás, či dáme možnosť láske. Tak ako to spravila dnešná svätá - Lucia. Pre vieru, pre lásku ku Kristovi vytrpela i mučenie.

Plug and pray:
Pane, prosíme Ťa, aby sme Ti v ťažkých časoch dokázali prinášať svoje utrpenie, aby sme nezabúdali, že Ty si trpel za nás na kríži. Ďakujeme Ti za dar Tvojej lásky, daj aby nás premieňala, aby sme sa tak stávali jej šíriteľmi vo svete.

V akcii:

Dnes, ak mi príde niečo zaťažko, ak budem cítiť bolesť, ak ma niekto urazí, ak mi niekto ublíži, spomeniem si na Ježišovu obetu a lásku. Aby som utrpeniu dal hlbší zmysel, spomeniem si na niekoho za koho túto bolesť môžem obetovať.

Bonus: Ako láska mení utrpenie
Evanjelium na dnešný deň:
Mt 17, 10-13

Zdroj: Projekt Vianoce