Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

11.12. - Novodobé mučeníctvo - Mt 11, 11-15

11.12. - Novodobé mučeníctvo  - Mt 11, 11-15
„...podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ V životopisoch mnohých svätcov-mučeníkov sa môžeme dočítať o rôznych útrapách a fyzickom násilí, ktoré podstúpili pre svoje presvedčenie.

Jedným z nich je aj Ján Krstiteľ, ktorého si cez advent pripomíname častejšie. Nebál sa hovoriť pravdu a išiel do konfrontácie aj so samotným panovníkom, čo mu prinieslo smrť. Dôležité však je, že nakoniec za to získal večný život a dnes ho uctievame ako svätého.

Ján Krstiteľ je príkladom toho, že pre získanie nebeského kráľovstva je treba preukázať odvahu a byť verný svojej viere aj v nepriaznivých okolnostiach. V mnohých krajinách kresťania pre svoju vieru umierajú aj v súčasnosti. Na Slovensku pre vieru ľudia dnes už neumierajú, no útokom médií a iných skupín sú kresťania vystavení dodnes. Vraj učenie našej Cirkvi patrí do stredoveku, alebo minimálne do 19.storočia. V mene kvázi pokroku a falošnej slobody sa často stretávame s posmeškami, niekedy aj nadávkami. Nevzdávajme sa. Vieme Komu sme uverili, nehanbime sa za svoju vieru a bráňme si ju. Vždy si spomeňme, že Ján Krstiteľ i ostatní mučeníci podstúpili po vzore Pána Ježiša smrť za svoju vieru.

Plug and pray:
Pane, daj mi silu a múdrosť, aby som bol schopný bojovať a obetovať sa pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo.

V akcii:
Podľa možnosti prejavím/obhájim svoju vieru navonok (napr. prezentovaním názoru v diskusii a pod.)
Pomodlím sa za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Bonus:
Prenasledovaná a mučená bola aj blahoslavená sestra Zdenka:
Evanjelium na dnešný deň:
Mt 11, 11-15

Zdroj: Projekt Vianoce