Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

10.12. - Učiť sa od Neho - Mt 11, 28-30

10.12. - Učiť sa od Neho - Mt 11, 28-30
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

Objavuješ svoju vľúdnosť prišpendlenú na nástenke povinností? A kedysi prirodzený ľudský postoj zapadá prachom unáhlenosti? Nič nie je stratené... Vo víre tejto zmätenosti započúvaj sa do jemnosti zvuku... zvuku krokov oznamujúcich príchod najväčšieho Umelca všetkých čias, Pána pánov a Kráľa kráľov. „Poďte ku mne...“ On sa „nenatíska“ ale volá. Čaká. Pros o silu nájsť výnimočnosť v každodennosti.

Učte sa odo mňa...
Tridsať rokov života tesára dennodenne zušľachťujúceho polená stromov, ktorý vedel, že všetko nemôže skončiť na kuse dreva. Nenechal sa na Golgotu vyviezť limuzínou, vzal na ramená kríž a ako kedysi krok po kroku precízne vytesával z kusov stromov tesárske výtvory, tak objal drevo kríža. Každým krokom na ceste utrpenia budoval v trpezlivosti a pokore majstrovské dielo. Každý krok písal dejiny spásy. Tento skúsený tesár si poradí aj s troskami Tvojho zlomeného srdca.

Lebo som tichý a pokorný...
Zdá sa akoby sa pokora už dnes „nenosila“ a tichý je považovaný za málo priebojného. A predsa ťa Ježiš pozýva na túto „menej prestížnu“ cestu, aby si našiel odvahu v pokore prísť k Nemu a v tichosti počúvať, čo chce povedať. Lebo Jeho slovo tíši každú búrku tvojho srdca.

Plug and pray:
Pane, Ty, ktorý máš v srdci špeciálne miesto pre každého, do Tvojich rúk vkladám svoje sklamania, ale aj sny a túžby. Pretože Ty máš moc dať viac než viem snívať.

V akcii:
Nájdi si aj dnes čas, chvíľku na spočinutie v Jeho prítomnosti. Lebo je toho tak mnoho, čo by Ti chcel dať... čo môžeš nájsť len v Jeho náručí.

Bonus:
Spočin v náručí a počúvaj tlkot srdca
Evanjelium na dnešný deň:
Mt 11, 28-30

Zdroj: Projekt Vianoce