Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

9.12. - Starostlivý Otec - Mt 18, 12- 14

9.12. - Starostlivý Otec - Mt 18, 12- 14
Dnešné evanjelium nám predstavuje Otca, ktorý nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Ježiš týmito slovami ukazuje Otcovu lásku ku všetkým svojim deťom, dokonca aj k tým posledným, maličkým.

Maličkí sa ľahko stratia, zatúlajú, zídu z cesty, podobne ako ovca v podobenstve. Ježiš ako dobrý pastier, necháva ostatné ovce osamote a ide a hľadá stratenú ovcu. Pastier nedbá na nebezpečenstvo, ide hľadať zatúlanú ovcu. Pre Boha ako pastiera je ovca vzácna, inými slovami, pre Boha je každý človek, ktorý sa stratí, vzácny. Stratený človek je priťahovaný Božou láskou, ktorá neváhala ísť na kríž.

Otcova túžba je, aby nik nezahynul z tých, ktorí sa zatúlali. Je to Jeho vôľa v nebi a my sme povolaní k tomu, aby sme túto Otcovu túžbu naplnili už tu na zemi.

Plug and Pray:
Pane, ty vidíš, že sme slabí, že máme tendenciu stále od teba utekať. Ale tebe to neprekáža, ty nás stále hľadáš a nachádzaš, dennodenne, riskuješ pre nás.

V akcii:
Pri večernej modlitbe si skúsim pospytovať svedomie či som dnešný deň zase neutiekol od Boha.

Bonus:
Tvoja láska nikdy nekončí
Evanjelium na dnešný deň: Mt 18, 12- 14

Zdroj: Projekt Vianoce