Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

6.12. - Prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojne - Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

6.12. - Prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojne - Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8
V tomto úryvku je viacero myšlienok a my sa dnes zameriame na jednu. Na konci verša 9,35 je jednoznačne napísané, že „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“.

Trochu nižšie vo verši 10, 1, kde apoštolom dáva zo svojej moci, sú zopakované presne tieto isté slová druhý krát.

Toto nám dáva náhľad na to, ako Ježiš vnímal chorobu a utrpenie. Ako zlo, ktoré treba odstrániť. Ježiš uzdravuje ešte aj Petrovu testinú (Lk 4, 39) z obyčajnej horúčky.

Mnohí z nás však niekedy berieme tieto veci ako Božie nástroje na naše formovanie. Pri meditácii nad utrpením a nad tajomstvom kríža sme úplne poblúdili. Pod zámienkou pokory a poslušnosti, nechávame na seba padnúť toto zlo a ešte sa cítime ako dobrí kresťania. Ale toto nie je biblická myšlienka. Je ľahšia cesta povedať si: „toto na mňa dopustil Boh, aby ma niečo naučil“ ako veriť a usilovať sa o uzdravenie. A kresťania predsa nemajú ísť ľahšou cestou. Myšlienka, že by sme boli radikálne uzdravení z niečoho vážneho, je pre nás tak trochu šialená, nieto ešte pomyslieť, že by sme sami uzdravovali alebo dokonca kriesili. A tak sme radšej nohami na zemi. Ježiš hovorí: „Buďte dokonalí!“, my hovoríme: „Buďme realisti!“.

Zamyslime sa nad tým, ako vnímame chorobu a ťažkosť. Lebo ony nie sú od Boha. Keď už prídu a my ich dáme Bohu, on si ich vie použiť na dobro a premeniť ich na poklad. Ale nie sú od neho.

Plug and play:

Pane, ty si si nás vyvolil za synov a dcéry. Dal si nám príklad a povedal si, že budeme robiť ešte väčšie veci ako ty, ak uveríme. Daj nám odvahu spoznávať túto moc a toto tajomstvo. Nauč nás vidieť a vedieť. Pomôž nám objaviť moc nad zlom a používať ju.

V akcii:
Sprav dnes niečo, aby si seba alebo svojich milovaných ochránil od utrpenia alebo choroby. Daj si jablko, zabehaj si, oddýchni si alebo urob pre seba niečo, pri čom sa budeš cítiť dobre. Mysli pri tom na to, že takto je pri Bohu, takto je v nebi, takto je to správne.

Bonus:
Povedz svojmu srdcu, že...


Zdroj: Projekt Vianoce