Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

2.12. - Ako by sa zachoval Ježiš? - Lk 10,21-24

2.12. - Ako by sa zachoval Ježiš? - Lk 10,21-24
Akú tvár Boha ukazujeme svetu my kresťania? Dar kresťanstva, ktorý sme dostali, prináša so sebou aj zodpovednosť a poslanie.


Ohlasovať evanjelium a zjavovať Boha ľuďom svojím životom. Bez osobného vzťahu s Bohom to však nejde. Ak ja nemám osobnú skúsenosť s Bohom, nemôžem Ho dať zakúsiť druhým. Ako pápež František však vraví, nemôžem čakať, kým budem mať vyštudovanú teológiu alebo všetkých filozofov, treba ísť tak, ako som, a Boh mi isto dá odvahu a poznanie, ako to robiť. Skúsim sa zamyslieť, či môj život je v súlade s evanjeliom a pýtať sa, ako by sa v rutinných každodenných malých rozhodnutiach zachoval Ježiš.

Plug and pray:
Pane Bože, daj mi, prosím, odvahu ohlasovať evanjelium a Tvoju lásku ľuďom, ktorých stretnem bez toho, že by som medzi nimi robil rozdiely. Daj, aby som šiel práve dnes a práve taký, aký som. Ty si si za apoštolov nevybral vzdelaných a múdrych ľudí, ale jednoduchých rybárov, a preto viem, že sa nemusím báť, že to nezvládnem. Prosím o Tvoj pohľad na moje každodenné situácie a správne rozhodnutia vo svetle evanjelia.

V akcii:
Pri všetkých dnešných rozhodnutiach/situáciách nechám do nich vstúpiť Boha tým, že sa pri každej situácii budem pýtať, ako by sa zachoval On.

Bonus:
A aké je tvoje poslanie?
Evanjelium na dnešný deň: Lk 10,21-24

Zdroj: Projekt Vianoce