Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

1.12. - Sweet home - Mt 8, 5-11

1.12. - Sweet  home - Mt 8, 5-11
Stotník z dnešného evanjelia hovorí : „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu...“ Azda nemal doma upratané a hanbil sa za neporiadok? Či nemal Ježišovi čo ponúknuť na občerstvenie?


Alebo ho v srdci ťažilo niečo závažnejšie? Niekomu ublížil? To nevieme. Z dnešného evanjelia vyvstáva otázka zameraná aj na nás: Je môj príbytok duše hoden, aby tam vošiel Ježiš? Som si vedomý, že pri každej svätej omši (alebo modlitbe) sa Ježiš chce stať hosťom v mojom srdci? Mám tam pre neho miesto? Nie som zahltený svojimi povinnosťami, záľubami, prípadne si vegetím a na Pána si ani nespomeniem? Alebo Ho radšej ani nepozývam dnu, lebo sa tam povaľujú nedoriešené spory s kolegami v práci, bolestivé hádky so svojou manželkou, alebo vlastné egoistické hriechy, na ktoré som si tak zvykol a už nemám ani myšlienku s nimi bojovať?

Plug and pray:
Drahý môj Pane, uvedomujem si, že často naozaj nie som hoden, aby si vošiel do môjho srdca. Ale Tvoje prisľúbenie: „Prídem a uzdravím“ mi dáva nádej, že spolu s Tebou môžem prekonať všetky ťažkosti vo vzťahoch a hriechy, s ktorými zápasím. Prosím, príď a buď mojím hosťom!

V akcii:
Priebežne upratovať si vo svojom príbytku duše môžeme aj sami: začni už dnes večerným spytovaním svedomia. A keď treba urobiť generálne upratovanie – čo tak nájsť si čas a pristúpiť ku sviatosti zmierenia?

Bonus:
Evanjelium na dnešný deň: Mt 8, 5-11

Zdroj: Projekt Vianoce