Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

25.12. - Svetlo v nás - Jn 1, 1 - 18

25.12. - Svetlo v nás  - Jn 1, 1 - 18
Dnes je ten deň, kedy si pripomíname príchod toho svetla na zem. Prišlo aj do môjho srdca? Naozaj som ochotný prijať to čisté svetlo, alebo hrozí, že u mňa nenájde pochopenie?

Dnes si môžem ešte hlbšie uvedomiť, že Ježiš z lásky k nám prišiel na tento svet, prebýval medzi nami a chce nám zjaviť slávu Otca. Neprišiel v sláve, narodil sa bez obdivu ľudí v maštali. Možno aj do môjho srdca neprišiel v sláve ale v jednoduchosti, tak že si to možno ani nemusím všimnúť. Prišiel v tichosti a čaká, kým ho prijmeme. V tieto dni máme akoby extra čas, aby sme si ho naozaj všimli a azda aj pocítili. Som pozvaný, aby som aj ja vydal svedectvo o svetlo, ktoré do mňa vošlo, som pozvaný ku konkrétnym skutkom. Je pekné uvažovať o láske a radosti v srdci, ale ešte krajšie je sa s ňou deliť s inými.

Plug and pray: (krátka modlitba)
Pane, prosím, príď dnes do môjho srdca, daj mi zažiť Tvoju prítomnosť, pomôž mi, aby som Ťa nechal sa vo mne „zrodiť“. Prosím veď moju myseľ a srdce, aby som radosť ktorú prežívam z Tvojho príchodu, vedel rozdávať ďalej. Sprav si ma nástrojom, cez ktorý Tvoje svetlo osvieti svet.

V akcii: (predsavzatie na deň)
Nájdem si čas na rozhovor s bratom, sestrou, rodičmi, alebo okoloidúcim, aby som mu povedal, prečo sa tak teším z Narodenia Pána.

Bonus:
Niečo milé na potešenie duše


Zdroj: Projekt Vianoce