Čo by si chcel od Ježiška?

Tipy na darčeky

Inšpirujte sa !

Vianočná charita

Sponzorované odkazy

8.12. - Pripravte cestu Pánovi - Mt 3; 1 - 12

8.12. - Pripravte cestu Pánovi - Mt 3; 1 - 12
Každý veľmi dobre pozná koľko zhonu je predtým ako má prísť niekto na návštevu. Doma sa upratuje, čistí sa dom, skrátka, treba zariadiť kopec maličkost.

Podobne ako čistíme dom pred príchodom návštevy, takisto treba pripraviť aj ten duchovný domov – srdce. Zo srdca vyhádzať všetko nepotrebné, pripraviť ho tak, aby sa Boh vo vnútri cítil čo najlepšie.

Kto to je? Boh v osobe Ježiša Krista, ktorého ohlásil Ján Kristiteľ pred viac ako 2000 rokmi. Je to Ježiš, ktorý krstí ohňom a Duchom Svätým. Ježiš nás ponára do Ducha, Božieho života. Duch Svätý je oheň jeho lásky, ktorý všetko očisťuje, osvecuje a oživuje. Láska oživuje všetko. Slová proroka Izaiáša nás vyzývajú, aby sme Pánovi pripravili cestu. Obrátili sa, uznali svoje hriechy a očakávali jeho príchod.

Plug and pray:
Pane, prosím ťa pomôž nám dobre sa pripraviť na tvoje symbolické narodenie. Pomôž nám spoznať svoje hriechy a medzi nimi aj tie, ktoré si nevedomujeme. Pomôž nám vyhádzať všetko nepotrebné z nášho srdca.

V akcii:

Pred modlitbou pri adventom venci skúsim preskúmať svoje srdce, ako je pripravené na stretnutie s Pánom. Ak nájdem niečo, čo bráni Pánovi v príchode, tak mu to odovzdám.

Bonus

Jedine Boh nám pomôže odstrániť to, čo mu bráni v príchode do nášho srdca.

Zdroj: Projekt Vianoce